Svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji Zapis Zagovornika načela enakosti

human-2944064_960_720
21 mar2018
401

SLOVENIJA - Ob imenovanju 21. marca za svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji leta 1966 je Generalna skupščina OZN pozvala države k večjemu trudu za izkoreninjenje rasne diskriminacije. Ob svetovnem dnevu boja proti rasni diskriminaciji, med 17. in 25. marcem pod sloganom “Raznolikost – nikoli je ni dovolj!” letos poteka  kampanja Evropski akcijski teden proti rasizmu s ciljem nasprotovanja vsem oblikam rasizma in diskriminacije ter praznovanja raznolikosti, ki bogati evropske družbe. Na uredništvu portala mlad.si smo za mnenje o stanju diskriminacije v Sloveniji vprašali državni organ Zagovornika načela enakosti, ki meni “da bi bilo v Sloveniji potrebno več poudarka dati predvsem na ozaveščanje ljudi, krepitvi odnosov med ljudmi in izboljšavam zakonske in pravne ureditve.”

“Naše razlike nas ne delijo. Deli nas naša nezmožnost prepoznati, sprejeti in praznovati te razlike. ” Audre Lorde

 Konec lanskega leta smo pri Zagovorniku načela enakosti opravili raziskavo o stanju diskriminacije v Sloveniji. Rezultati so se izkazali za skrb vzbujajoče, saj več kot tretjina vprašanih meni, da v Sloveniji ni ustrezno poskrbljeno za boj proti neenakosti in preprečevanju diskriminacije. Da bi se uspešneje lotili boja proti diskriminaciji in neenakosti, bi bilo v Sloveniji potrebno več poudarka dati predvsem na ozaveščanje ljudi, krepitvi odnosov med ljudmi in izboljšavam zakonske in pravne ureditve.

Čeprav ne obstaja enotna definicija termina diskriminacija in jo države obravnavajo raznoliko, se pojem ponavlja v vseh najpomembnejših pravnih dokumentih o človekovih pravicah. Slovenija je pred leti kot ena izmed zadnjih članic v EU sprejela Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD), ki opredeljuje in prepoveduje diskriminacijo ter določa organe in ukrepe za spodbujanje enakega obravnavanja. ZVarD med drugim določa položaj in pristojnosti Zagovornika načela enakosti v primeru ugotavljanja obstoja diskriminacije in posebnosti pravnega varstva diskriminiranih oseb. Po prvem odstavku 4. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo, je diskriminacija definirana kot “/…/ vsako neupravičeno dejansko ali pravno neenako obravnavanje, razlikovanje, izključevanje ali omejevanje ali opustitev ravnanja zaradi osebnih okoliščin /…/”, ljudje pa kot diskriminacijo velikokrat vidijo tudi splošne krivice in sistemske napake.

V raziskavi, ki smo jo pri Zagovorniku opravili, vprašani diskriminacijo najpogosteje razumejo kot neenako obravnavanje zaradi barve kože oziroma rase, neenako obravnavanje na splošno in neenako obravnavanje zaradi veroizpovedi. Tarče diskriminacije so po mnenju vprašanih najpogosteje Romi, istospolno usmerjeni in begunci. Skoraj polovica vprašanih ne bi zaposlila Roma ali Rominje, če bi imeli svoje podjetje, kljub temu, da jih samo slaba četrtina meni, da bi Romi ali Rominje v storitvenih dejavnostih odgnali veliko strank.

Zaskrbljujoč je podatek, da vsak deseti vprašani pojma “diskriminacija” ni znal pojasniti. Pri tem velja omeniti, da neenako ali krivično obravnavanje samo po sebi še ni nujno diskriminacija. Kljub temu, da je večina izbrala narodnost, spolno usmerjenost in veroizpoved za osebne značilnosti, ki naj bi najpogosteje vplivale na diskriminacijo, pa so tisti, ki imajo z diskriminacijo osebne izkušnje navedli, da so bili najpogosteje diskriminirani zaradi njihove starosti, družbenega položaja in zdravstvenega stanja.

Organi, kakršen je Zagovornik načela enakosti, so bistvenega pomena za trajno enakopravnost in za odpravo rasizma in nestrpnosti, saj imajo ključno vlogo pri tem, da se ljudje in institucije zavejo pomena enakosti in jim pomagajo sprejeti ukrepe za njeno uresničitev. Preprečevanje in odpravljanje diskriminacije in nestrpnosti je temelj za doseganje enakosti in vključuje boj proti vsem oblikam rasizma (vključno s ksenofobijo, islamofobijo, antisemitizmom in anti-romstvom, homofobijo, transfobijo itd.) ter ostalim oblikam diskriminacije, kot sta sovražni govor in spletno nadlegovanje.

Zagovornik načela enakosti

Vir in foto: uredništvo mlad.si

 

 

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Članki

Sorodni članki

Avtorji