Rezultati Javnega poziva Za sofinanciranje mladinskega dela v letih 2018 in 2019

635567541048454616_pol_20130710_502-650x320
26 mar2018
227

Urad RS za mladino objavlja rezultate Javnega poziva za sofinanciranje mladinskega dela v letih 2018 in 2019 in sklep predstojnika o izboru upravičencev na javnem pozivu.

V letih 2018 in 2019 bo na podlagi rezultatov sofinancirano 111 mladinskih organizacij in organizacij za mlade, med temi 13 nacionalnih mladinskih organizacij, 63 mladinskih centrov in 35 drugih nevladnih organizacij.

 Skupni znesek dodeljenih sredstev je 1.450.000 evrov za posamezno leto, oziroma 2.900.000 evrov  za leti  2018 in 2019.

 Namen javnega poziva je podpora mladinskemu delu in razvoju mladinskega sektorja v Sloveniji preko sofinanciranja prijavljenih programov samo tistim mladinskim organizacijam in organizacijam za mlade, ki imajo status delovanja v javnem interesu na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju, in javnim zavodom, ki delujejo v mladinskem sektorju.

 Objavi rezultatov bo sledilo vročanje individualnih odločb ter pogodb za sofinanciranje.

 V primeru spremembe zakonitega zastopnika, naslova organizacije ali tekočega računa, vas prosimo, da podatke ažurirate v aplikaciji najkasneje do 27. 3. 2018.

Pogodbenike pozivamo, da najkasneje v roku 8 dni od prejema odločbe s prilogami, posredujejo podpisane in požigosane štiri izvode pogodb ter izjavo o odpovedi pravici do pritožbe na odločbo, oz. v roku posredujejo pritožbo.

REZULTATI

Vir in foto: uredništvo mlad.si

 

 

 

 

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Novice

Sorodni članki

Avtorji