Zavod Manipura Akcija! Predstavitev nevladnih mladinskih organizacij

naši EVS prostovoljci v Gruziji julija 2017
22 jan2018
442

SLOVENIJA - V letu 2018 na urednišvu mlad.si nadaljujemo z Akcijo! Predstavitev nevladnih mladinskih organizacij. Tokrat vam predstavljamo  Zavod Manipura, zavod za svetovanje in kreativno delo z mladimi in družinami. Poleg bogatih izkušenj s področja dela z mladimi z manj priložnosti in njihovimi družinami, v okviru svojih dejavnosti na Zavodu Manipura organizirajo neformalna izobraževanja za mladinske delavce, velik poudarek pa dajejo mednarodnim projektom, ki jih za slovenske mladostnike izvajajo s pomočjo programa Erasmus+. V lanskem letu so za projekt Choose your way, choose your Future, s strani Zavoda Movit, Nacionalne agencije Erasmus+ Mladi v Akciji, prejeli priznanje Ključ do učinka, ki je imel po oceni strokovne komisije največji učinek na lokalno okolje.

logo-manipura

Zavod Manipura.

Koliko mladih deluje v okviru vaše organizacije?

V okviru EVS projektov gostimo čez 50 mladih na leto, pošljemo med 20 in 30 mladih, v okviru naših lokalnih aktivnosti pa redno vključujemo okoli 20 mladih.

Kako vključujete mlade in zagotavljate pogoje za njihovo aktivno participacijo?

Mlade vključujemo preko sodelovanja s partnerskimi organizacijami iz tujine (v okviru programa EVS), s partnerskimi organizacijami iz Slovenije (vrtec, osnovne šole in srednje šole, projektno učenje mladih in odraslih, gorenjski centri za socialno delo, vzgojni zavodi, varstveno delovni centri), z aktivacijo preko neformalnih metod (delo na ulici, poznanstva, družbena omrežja itd.). Pogoje za njihovo aktivno participacijo zagotavljamo z intenzivnimi treningi, simulacijskimi aktivnostmi ter z izkustvenim učenjem. Ustvarjamo varno in domače okolje, kjer mladi na različnih področjih lažje izražajo sebe in pridobivajo na svojih veščinah.

Katere tri lastnosti, po mnenju vaše organizacije, opišejo mlade v Sloveniji?

Digitalizirani, globalizirani ter veliko bolj inteligentni, kot sami zase in sistemske institucije mislijo, da so.

Kaj so glavni izziv in kaj glavne prednosti mladih?

Glavni izzive vidimo v splošno nizki samopodobi in preveliki meri samokritičnosti ter v odmiku od naravnih zakonitostih. Izziv je seveda tudi šola, kjer se namesto spodbujanja ustvarjalnosti in kritičnega razmišljanja zahteva učenje mnogih nesmiselnih podatkov. Prednosti pri mladih so njihova razgledanost in fleksibilnost, ko najdejo motivacijo, se zelo hitro učijo, angleščina je postala nekaj povsem vsakdanjega.

Kako vidite mlade v Sloveniji danes in kako leta 2050?

Danes so mladi vedno bolj digitalizirani, a izjemno razgledani. V Sloveniji uživajo dobro kvaliteto življenja, čeprav se zavedamo, da ne vsi. Dihamo svež zrak, jemo dokaj zdravo hrano, smo mobilni. Slovenski potni list je v vrhu svetovnih potnih listov, ki omogočajo svobodna potovanja v druge države. Leta 2050 bodo mladi še bolj globalizirani in digitalizirani, sledili bodo tehnološkemu napredku, obstaja pa tudi bojazen, da se bo odmik od nekaterih življenjskih vrednot poglobil.

PROJEKTI:

Trening skupine EVS prostovoljcev.

Projekti Evropske prostovoljske službe

Z EVS-om se v Zavodu Manipura ukvarjamo že od leta 2008 dalje. Smo pošiljajoča in gostiteljska organizacija, EVS pa organiziramo predvsem v obliki kratkoročnih projektov za mlade z manj priložnostmi.

V okviru pošiljajočih aktivnosti prednostno vključujemo mlade iz stanovanjskih skupin, programov PUM, mlade, ki jih vodijo centri za socialno delo ter mlade s posebnimi potrebami. Naša mreža partnerskih organizacij mladim omogoča opravljanje kratkoročnega ali dolgoročnega EVS-a v okoli 20 organizacijah v različnih državah.

V okviru gostiteljskih aktivnosti čez celo leto gostimo skupine od šest do osem kratkoročnih prostovoljcev z manj priložnostmi iz vsaj treh različnih držav hkrati.

Skrbimo za varno in spodbudno okolje, ki prostovoljcem nudi prostor za spoznavanje samih sebe, pestre možnosti za neformalno učenje in dovolj priložnosti, da lahko uresničujejo svoje ideje in bogatijo svojo ustvarjalnost. Projekti so namenjeni individualnim treningom in skupinskemu usposabljanju, ki pomeni medkulturno učenje, pridobivanje dragocenih življenjskih in delovnih izkušenj, razvijanje ključnih kompetenc in krepitev socialnih veščin.

EVS prostovoljci so vključeni v program za otroke “Vila Čira Čara”, v program za mlade “Mladinski klub Garaža”, v sodelovanje z Varstveno delovnim centrom Radovljica, vrtcem in osnovno šolo Begunje, Mladinskim centrom Jesenice, PUM-O Radovljica ter v različne dogodke v Begunjah.

Projekti izkustvenega učenja

Projekte izkustvenega učenja izvajamo za mladostnike in mlajše polnoletne iz belgijskega vzgojnega zavoda Wingerdloei iz Antwerpna.

EVS prostovoljka Maja v zavetišču za divje živali v Belgiji.

Kadar se zgodi, da zaradi vseh zapletov na poti odraščanja že skoraj pozabimo, da ima vsak mladostnik v sebi potenciale za razvoj notranje moči in zaupanja vase, je potrebno poiskati malce drugačno pot. Mnogim mladostnikom zelo pomaga, da se za nekaj časa umaknejo od vsega poznanega, si vzamejo čas za razmislek in za pridobivanje novih izkušenj.  S tem namenom od leta 2003 dalje organiziramo projekte izkustvenega učenja pri slovenskih družinah, ki so pripravljene za dva ali tri mesece mladostnika vzeti k sebi, mu ponuditi družinsko toplino in priložnost za življenjsko učenje. Od prvih začetkov pred skoraj petnajstimi leti pa do danes se je projektov udeležilo preko 130 mladostnikov, sodelovali pa smo z več kot dvajsetimi slovenskimi družinami in posamezniki. Na začetku samo dekleta, od leta 2011 naprej pa tudi fantje, so pridobivali delovne izkušnje in krepili svojo samozavest preko različnih opravil na ekoloških kmetijah ter pomagali pri skrbi za mlajše otroke.

Mladinski klub Garaža

Logo Garaža.

Mladinski klub Garaža lokalnim mladim omogoča konstruktivno preživljanje prostega časa – medsebojno spoznavanje, druženje in izkustveno učenje v prijetnem okolju.

Garaža je odprta za vse mlade od 14. leta starosti naprej, za EVS prostovoljce in mlade s posebnimi potrebami. Zaenkrat se družimo vsako soboto popoldne in do večernih ur.

Projekt se dogaja z namenom aktiviranja mladih iz ruralnih predelov, spoznavanja različnih kultur, ki se odvija preko druženja z EVS prostovoljci, učenja življenjskih veščin z različnimi vrstami kreativnega dela (delo z lesom in ostalimi naravnimi materiali) in praktičnega dela (pomoč v zelenjavnem vrtu in sadovnjaku). Mlade spodbujamo k športanju in vsako drugo soboto zunaj ali v telovadnici skrbimo za pripravo športnih iger.

Ker je projekt osnovan na neformalnem učenju, so vse aktivnosti povezane s spodbujanjem mladih h krepitvi socialnih in komunikacijskih veščin, zabavi, samoiniciativi, zdravemu načinu življenja.

Pomemben del programa so tudi mladinske izmenjave. V letu 2017 smo se udeležili dveh mladinskih izmenjav – v Belgiji in na Portugalskem, v letošnjem letu pa imamo v načrtu obisk Estonije.

Facebook Mladinski klub Garaža

Program za otroke “Vila Čira Čara”

Program “Vila Čira Čara” je namenjen predšolskim otrokom in osnovnošolcem.  Prvi del projekta predstavaljajo prostočasne aktivnosti za otroke, drugi del pa sodelovanje z vrtcem in osnovno šolo Begunje. Namen je otrokom iz okolice ponuditi prijetno okolje za prosto igro, šport ter rokodelske in ustvarjalne delavnice. Preko stika z EVS prostovoljci otroci spoznavajo večkulturnost današnjega sveta in se učijo komunikacije v angleškem jeziku.

Prostočasne aktivnosti za otroke organiziramo dvakrat tedensko v popoldanskih urah ter med šolskimi počitnicami v dopoldanskih urah. Sodelovanje z vrtcem in OŠ Begunje se odvija enkrat do dvakrat mesečno v obliki organiziranja skupinskih iger, kreativnih, rokodelskih in medkulturnih delavnic. V vse aktivnosti so aktivno vključeni EVS prostovoljci, ki pod mentorstvom sodelujejo pri pripravah, organizaciji in izvedbi vsakega posameznega dogodka.

Prvo soboto v juniju organiziramo tudi “Festival Čira Čara”, dogodek za otroke in starše, ki se odvija na športnem igrišču v Begunjah na Gorenjskem. Na festivalu se vzporedno odvijajo plesni, glasbeni, dramski in športni nastopi otrok ter različne delavnice za otroke in starše (ustvarjalne, rokodelske, športne, cirkuške, glasbene, poslikava obrazov, mega mehurčki, znanstveni eksperimenti…).

Pri organizaciji in izvedbi festivala nam pomagajo tudi druge lokalne organizacije – Mladinski dnevni center KamRa, Društvo Ejga in PGD Begunje. V priprave in izvedbo so aktivno vključeni EVS prostovoljci in lokalni mladi.

Otroci in starši lahko dogodkom sledijo na spletnih straneh Zavoda Manipura in na FB.

Delavnice v varstveno delovnem centru Radovljica

Delavnice v Varstveno delovnem centru Radovljica (VDC) se odvijajo enkrat tedensko. Projekt traja že več kot 3 leta in povezuje lokalno mladino z manj priložnostmi in EVS prostovoljce z uporabniki Varstveno delovnega centra. V projekt so vključene tudi delavnice EVS prostovoljcev v bivalni enoti CUDV Radovljica v Poljčah.

Temelj za začetek projekta je bila želja po vzpostavitvi vezi in partnerstva med uporabniki Varstveno delovnega centra z lokalnimi mladimi in EVS prostovoljci, ki jih gosti Zavod Manipura. Cilji projekta so vpeti v medkulturno učenje, učenje praktičnega dela (vključevanje v delovni proces uporabnikov VDC), medsebojno podpora pri učenju in nadgrajevanju komunikacijskih, socialnih in praktičnih veščin. Delavnice pomenijo pomemben korak k zmanjševanju predsodkov med mladimi in k družbenemu vključevanju oseb s posebnimi potrebami.)

Aktivnosti so osnovane na aktivnem vključevanju EVS prostovoljcev in slovenskih mladih v delovni proces uporabnikov VDC, družbenem vključevanju uporabnikov VDC, ki se dogaja preko organiziranja skupinskih iger in družbenih iniciativ (npr. čistilne akcije, športne in orientacijske igre).

Zavod Manipura

Vir: uredništvo mlad.si

Foto: Zavod Manipura

 

 

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Članki

Sorodni članki

Avtorji