Koalicija mladih V okviru projekta Koalicija mladih sledijo regijski dogodki.

04 Jan2018
580

SLOVENIJA – Na Mreži MaMa skupaj z Mladinskim svetom Slovenije nadaljujemo s projektom Koalicija mladih. Med januarjem in marcem bodo v okviru projekta potekala regijska srečanja, ki jih organiziramo skupaj s Kariernimi središči Zavoda RS za zaposlovanje in bodo namenjena odpiranju tem s področja zaposlovanja in aktivne participacije mladih za izboljšanje njihovega položaja v družbi.

Projekt Koalicija mladih je projekt procesa strukturiranega dialoga in v aktualnem šestem ciklu zavzema osrednjo temo Mladi v Evropi: Kam naprej/kaj prihaja? V projektu želimo poudariti, da se mladi zavedajo svoje moči in vpliva na družbene spremembe, saj so rezultati podajanja predlogov s strani mladih v sklopu strukturiranega dialoga že vidni. Dejstvo je, da mladi lahko s svojimi idejami in predlogi vplivajo na svoje življenje in prihodnost, Koalicija mladih pa jih skozi aktivno državljanstvo povezuje in vključuje v raznoliko družbo.

Regijska srečanja v sklopu projekta bodo ponovno potekala med januarjem in marcem. Poleg razpravam bodo srečanja namenjena doseganju večjega medsebojnega mreženja in povezovanja med kariernimi središči in lokalnimi mladinskimi centri v regiji, s čemer želijo organizatorji odločevalcem in akterjem približati mladinsko delo v mladinskih centih.

V sklopu srečanj bodo oblikovali tudi skupino aktivnih mladih delegatov aktivnega državljanstva, ki bodo sodelovali na nacionalnem posvetu. Tako mlade v Mreži MaMa spodbujamo tudi k oblikovanju konkretnih predlogov, iz katerih bodo oblikovali konkretne ukrepe za izboljšanje položaja mladih v Sloveniji. Podati jih je možno tukaj.

Vir in foto: Mladinska mreža MaMa

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Nacionalno

Sorodni članki

Avtorji