Erasmus+ projekt: Mladi za Veleje

knjiga Mladi za Veleje
17 jan2018
571

VELENJEMladinski svet Velenje (MSV) si že od same ustanovitve leta 2003, prizadeva k vzpostavitvi okolja, ki bo mladim v Velenju omogočil razvoj v avtonomne, odgovorne in družbeno angažirane posameznike. Pri tem pa je aktivno sodelovanje mladih pri pomembnih odločitvah in dejavnostih na lokalni ravni ključnega pomena, če želimo zgraditi bolj demokratično in participatorno družbo.

V letu 2010 smo skupaj z Mladinskim centrom Velenje (MC Velenje) in mladimi morali (po Odloku o mladinskem delu v MOV, 2007) pripraviti dokument “Lokalni program razvoja delovanja mladih v MOV 2010 – 2015” (1. lokalna mladinska strategija), katerega je Svet MOV sprejel na seji 25. maja 2010. Tako je MOV postala prva občina v Sloveniji, ki je sprejela 1. lokalno mladinsko strategijo, katero so pripravili mladi ter člani in predstavniki različnih lokalnih mladinskih organizacij članic MSV, MC Velenje in Zavoda mladine Šaleške doline (Zavod eMCe plac). Bistvo vključevanja mladih in aktivnega državljanstva je, da imamo mladi možnost, prostor in podporo, da lahko sodelujemo in vplivamo na odločitve lokalnih odločevalcev, se vključujemo v aktivnosti in projekte MOV ter tako prispevamo k boljši kakovosti življenja občanov, tudi nas mladih v lokalni skupnosti.

Prav zaradi vsega zgoraj naštetega, je MSV pripravil projekt strukturiranega dialoga – “Mladi za Veleje” – mladih, mladinskih organizacij, organizacij in institucij za delo z mladimi ter lokalnih odločevalcev z namenom doseganja skupnih ciljev na področju boljše vključenosti mladih preko aktivne participacije vseh pri pripravi najbolj pomembnega občinskega dokumenta za mlade “2. Lokalni program razvoja delovanja mladih v MOV za obdobje 2016-2020″ – tj. nove lokalne mladinske strategije. V MSV se zavedamo pomena strukturiranega dialoga – instrumenta s katerim mladi preko participiranja v civilni družbi v sistemu predstavniške demokracije dobijo priložnost za neposredno sodelovanje pri dialogu z odgovornimi za lokalno politiko, tudi mladinsko politiko. Vse to seveda spodbuja k aktivnemu državljanstvu, krepi socialno vključevanje, solidarnost in medsebojno razumevanje mladih z različnimi ozadji v multikulturnem Velenju (etična, religiozna, zdravstvena, socialno-ekonomska ozadja) ter izboljšuje ključne kompetence mladih. Preko same priprave, izvedbe in delne evalvacije 2. lokalne mladinske strategije v MOV smo lokalne odločevalce opozarjali na pomen upoštevanja mnenj  in glasu mladih o različnih tematikah in prioritetah pomembnih zanje, zato smo le-te v projekt “Mladi za Veleje” posredno in neposredno osveščali o njihovem pomenu vključevanja v procese demokratičnega odločanja in o naši skupni prihodnosti v MOV.

V okviru projekta smo v prvi fazi (t.j. vsebinska zasnova 2. Lokalne mladinske strategije) skupaj z lokalnimi mladinskimi trenerji izvedli 6 enodnevnih lokalnih srečanj in posvetovanj z mladimi, katerih  se je udeležilo preko 3000 mladih iz Velenja z različnimi ozadji: osnovnošolska mladina, srednješolska mladina, predstavniki mladinskih organizacij, mladi s posebnimi potrebami in mladi z manj priložnostmi.  Mladi so preko delavnic izspostavili lastne potrebe in želje za vsako področje mladinske politike (izobraževanje in usposabljanje; zaposlovanje; stanovanjska problematika; okolje in varstvo okolja; zdravje in prosti čas; mobilnost; kultura; šport; informiranje).Med vsemi skupnimi željami in potrebami pa so udeleženci kot posamezna skupina mladih morali izbrati(izvoliti) pet tistih iz vsakega področja, ki so postala del nove lokalne mladinske strategije. 2. Lokalna mladinska strategija je bila sprejeta ob koncu leta 2015 in je s sabo prinesla za 15.000 € višjo proračunsko postavko (prej 30.000 €) za javni razpis za projekte, ki uresničujejo zadane cilje v okviru strategije.

 V okviru celotnega projekta smo izvedli tudi srečanja z lokalnimi odločevalci na štirih nivojih: srečanje z županom; srečanja z vodji uradov in direktorjem občinske uprave; srečanja z Komisijo za mladinska vprašanja MOV (ki deluje kot županovo posvetovalno telo), srečanje s Svetom MOV. Nekatera srečanja smo malo priedili in tako predstavnike občine povabili na družabno srečanje »Župan je jezi se«, ki se je kaj kmalu selil na nacionalni nivo (Mladinski svet Slovenije je le nekaj mesecev za nami organiziral to srečanje v Ljubljani v okviru mednarodnega dneva mladih). Tekom projekta smo izvedli še analizo stanja učinkov 1. lokalne mladinske strategije v MOV 2010 – 2015 ter strokovno raziskavo “Družbeni profil mladih v MOV 2015″ in mlade usposabljali za delo na projektih in kako uspešno prijaviti svoj projekt na lokalni mladinski razpis za uresničevanje ciljev 2. Lokalne mladinske strategije.

V zadnji fazi projekta pa smo pripravili še foto razstavo, dokumentarni film in zbornik Velenjska mladina skozi čas: Od delovnih akcij do lokalne mladinske strategije. Tako knjiga kot dokumentarni film Velenjska mladina skozi čas v besedi več kot 30 intervjuvancev ter v sliki arhivskih fotografij in posnetkov številnih avtorjev in zbirateljev prikazuje nekatere poudarke delovanja mladinskih organizacij predvsem na območju Velenja od začetkov načrtne gradnje mesta do danes. Film je nastajal v sodelovanju mladih avtorjev, ki delujejo v različnih mladinskih organizacijah, s svojimi predhodniki na mladinski sceni – posamezniki, ki so aktivno preživljali mladost v mladem mestu ali od blizu spremljali velenjsko mladino. Pripovedovali so, kako so mladi v različnih obdobjih povojnega Velenja oziroma Velenja v rasti in razvoju doživljali sebe, svoje okolje, kaj so počeli in kako preživljali vsakdan, kako so zapravljali svojo žepnino, kakšne vrednote so imeli, kakšne so bile njihove potrebe in želje, kako so jih izrazili, kako so jih uresničili, kako so se s tem povezovali in nenazadnje kako so s tem gradili svoje osebnosti – kako so gradili prihodnost. Dopolnjuje ga zbornik Velenjska mladina skozi čas: Od delovnih akcij do lokalne mladinske strategije, ki povzema tok dogajanj na področju mladine v Velenju, od prvih mladinskih organizacij do aktualne mladinske politike, predstavlja družbeni profil mladih v Mestni občini Velenje v letu 2016 in pogled mladih posameznikov različnih družbenih profilov na sedanjost v Velenju.

Ob prejemu priznanja Ključ do učinka lahko s ponosom povemo, da priznanje dokazuje, da je organiziranost velenje mladine in njeno sodelovanje z lokalno skupnostjo res prepoznana kot dobra praksa na nacionalnem nivoju. Odločevalci v Mestni občini Velenje so mladim dostopni in pripravljeni tako na oblikovanje zavezujočih dokumentov, podpiranje mladinskih projektov kot tudi na druženje z namenom še boljšega sodelovanja.

Velenje brez mladine je kot drevo brez korenine.

Pripravila: Barbara Kelher, vodja projekta Mladi za Veleje

Vir in foto: Mladinski svet Velenje

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Članki

Sorodni članki

Avtorji