Razpis za mladinske voditelje

07 Dec2017
588

SLOVENIJA – V okviru projekta Kažipot do dostojnega dela, s katerim želimo opolnomočiti mlade ter jim odpreti vrata do novih znanj in veščin, objavljamo razpis za mladinske voditelje (m/ž). Iščemo mlade aktivne osebe, ki bodo naša podaljšana roka in motivatorji mladih na terenu.

Za kaj gre?

Mladinski voditelj mora biti iskalec zaposlitve (brezposelna oseba) ali študent v starosti do vključno 29. let in prihajati iz ene izmed šestih statističnih regij, v katerih bomo v letu 2018 organizirali usposabljanja v okviru mladinskega dela (Potujočo šolo sindikalizma). Te regije so:

– koroška,
– savinjska,
– zasavska,
– posavska,
– primorsko – notranjska in
– goriška.

Naloge mladinskega voditelja:

Mladinski voditelj bo aktivno vključen v projekt Kažipot do dostojnega dela, hkrati pa bo prevzel koordinacijo in promocijo regionalnih aktivnosti. A najpomembnejša naloga mladinskega voditelja bo motivacija mladih za udeležbo na usposabljanjih.

– Mladinski voditelj bo informiral mlade v lokalnem okolju in jih motiviral za udeležbo na usposabljanju;
– Mladinski voditelj bo pripravil načrt promocije usposabljanja in ga izvedel v svojem lokalnem okolju;
– Mladinski voditelj bo pri delu ves čas v stiku z ožjo ekipo projekta Kažipot do dostojnega dela, ki mu bo nudila ustrezno podporo in pomoč.
– Namen usposabljanj, ki bodo potekala po Sloveniji, je opolnomočiti mlade za prehod na trg dela, jih izobraziti o pravicah, ki jih imajo na trgu
dela, spodbuditi k aktivnemu državljanstvu ter sodelovanju v sindikalnih strukturah in jih opremiti z mehkimi veščinami in specifičnimi
kompetencami, ki jim lahko pomagajo na osebnem in poslovnem področju.

Mladinski voditelj bo za svoje delo dobil plačilo preko podjemne pogodbe.

Kdaj in kje?

Usposabljanja znotraj mladinskega dela (Potujoče šole sindikalizma) bomo izvedli med januarjem in junijem 2018. Več o projektu tukaj.

Kako se prijavim?

Mladinski voditelj lahko postaneš tako, da do vključno 15.12.2017 izpolniš prijavni obrazec in ga pošlješ skupaj s prilogami na kazipot@mladiplus.si ali priporočeno po pošti na Sindikat Mladi plus, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis KAŽIPOT do dostojnega dela – NE ODPIRAJ«. Za dan oddaje se šteje dan oddaje pošiljke na pošto oziroma dan poslane prijave na e-mail naslov Sindikata Mladi plus.

Poleg prijavnega obrazca priloži še:

– Motivacijsko pismo (zakaj želiš postati mladinski voditelj),
– Pretekle izkušnje z organizacijo dogodkov,
– Življenjepis,
– Potrdilo o stanju na trgu dela (potrdilo o študentskem statusu, potrdilo o prijavi na Zavod za zaposlovanje ali izpis obveznega zdravstvenega
zavarovanja, ki ga dobite na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije).
– Vodja projekta bo skupaj s strokovno sodelavko pregledal prispele prijave, opravil ožji izbor kandidatov in opravil individualne razgovore. Na
podlagi prejete dokumentacije in individualnih razgovorov bo izbral 6 mladinskih voditeljev (za vsako regijo enega).

Odpiranje prijav bo potekalo v ponedeljek, 18. 12. 2017, v prostorih naročnika. Odpiranje ne bo javno, bo pa o odpiranju prijav voden zapisnik. Z izbranimi kandidati se bomo dogovorili za individualni razgovor; osebno v prostorih naročnika ali po skypu.

Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje do petka, 29.12.2017.

Za več informacij o razpisu smo na voljo na: kazipot@mladiplus.si

Vir in foto: Sindikat Mladi plus

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Nacionalno

Sorodni članki

Avtorji