Projekt Mladinske kreativne produkcije Priložnost za mlade.

01 področja
21 dec2017
615

SLOVENSKE KONJICE – Julija 2016 je Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) v Slovenskih Konjicah začel izvajati projekt Mladinske kreativne produkcije (MKP). Projekt MKP združuje perspektivne mlade iz različnih področij kreativne industrije, predvsem arhitekture in oblikovanja ter tudi elektro-gradbenega sektorja.

02 mentorstvo

Mladim je nudeno strokovno mentorstvo s strani lokalne arhitektke Mie Crnič.

Mladi, ki se vključujejo v projekt iščejo prve delovne izkušnje, prepoznavnost, reference in priložnosti mreženja s potencialnimi delodajalci. S tem se zvišuje njihova zaposljivost in ustvarja prostor za njihove storitve na trgu dela. Mladi s področja arhitekture, krajinske arhitekture in grafičnega oblikovanja se v projektu MKP združujejo v mladinsko kreativno skupnost (MKS), ki jim omogoča dostop do specifičnega, praktičnega znanja.  Gre za možnost uporabe znanj, ki so jih pridobili v formalnem izobraževalnem procesu. MKS nudi tudi mentorstvo izkušenih arhitektov in arhitektk iz gospodarstva. Mentorica mladinskih arhitekturnih natečajev (MAN), ki se izvajajo v okviru projekta MKP, je Mia Crnič. Mentorstvo sta v enem mladinskem natečaju izvedla tudi arhitekta Janko Rožič (Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v Mariboru) in Miroslav Kvas.

MAN omogočajo izdelavo idejnih projektov za lokalne skupnosti. Mladi arhitekti in arhitektke se lotijo reševanja prostorskih problemov, ki jih predstavijo v obliki idejnih projektov z javno razgrnitvijo. MAN obsegajo prostorsko analizo problematičnega arhitekturnega vprašanja v sodelovanju z naročniki in samo reševanje v obliki idejnega projekta.

03 občina

Sestanek na Občini Vitanje.

V času trajanja projekta MKP je v obliki MAN predvidena izdelava idejnih projektov za 4 lokalne skupnosti. Do sedaj sta bila uspešno izvedena že dva. Prvi v sodelovanju z Občino Slovenske Konjice in drugi v sodelovanju z Občino Vitanje. V načrtu izvajanja sta v letu 2018 predvidena še dva, eden izmed njih se trenutno že izvaja v lokalni skupnosti Mestne občine Celje. Produkti nastalih del so na voljo na spletni strani www.kreativneprodukcije.si. Videti jih je mogoče tudi v sklopu potujoče razstave, ki kroži po različnih javnih in zasebnih ustanovah. Na omenjeni spletni strani se mesečno objavljajo tudi prispevki, ki jih pišejo mladi vključeni v MKS. V objavah odgovarjajo na prostorska vprašanja in delijo nasvete v zvezi z opremljanjem doma.

V septembru 2017 je izšla tiskana revija Kreativne produkcije, kjer so predstavljeni člani MKS, zbrani arhitekturni nasveti in podrobneje prikazane idejne zasnove.

Mladi, ki so vključeni v mladinsko kreativno skupnost aktivno sodelujejo pri reševanju prostorskih vprašanj. Sodelovali so tudi pri načrtovanju prenove prireditvenega centra Patriot, ki se nahaja v spodnjih prostorih MCDD. V prenovljenih prostorih se izvajajo neformalne izobraževalne vsebine. Mentorji v 3D delavnici in co-working prostoru mlade učijo rokovanja s 3D tehnologijo, v sklopu drugega projekta, pa se izvajajo vinske degustacije in pokušine lokalnih mesnih in mlečnih proizvodov.

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.”

Vir in foto: Mladinski center Dravinjske doline

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Lokalno

Sorodni članki

Avtorji