Evropska solidarnostna enota

European-Solidarity-Corps
14 dec2017
327

EVROPANa letošnjem Nacionalnem posvetu mladinskega sektorja so bili udeleženci posveta seznanjeni z nekaterimi spremembami, ki se v novem letu obetajo na področju programa Erasmus+. Na uredništvu portala mlad.si smo v zadnjem času zasledili več prispevkov, ki se navezujejo na vprašanja o prenehanju Evropske prostovoljne službe, zato smo se obrnili na Barbaro Zupan, skrbnico programa Erasmus+ na Uradu RS za mladino, ki nam je zaupala, kaj prinaša program Evropske solidarnostne enote in katere so ključne spremembe programa, ki so pomembne  za mladinski sektor.

Evropska komisija (EK) je Evropske solidarnostne enote (ESE) vzpostavila z namenom, da se mladim Evropejcem in Evropejkam, da možnost za udejstvovanje v solidarnostnih aktivnostih ter istočasno izboljšanje spretnosti in kompetenc, ki jih potrebujejo za osebni in poklicni razvoj na začetku poklicne poti. Mladi bodo tako lahko sodelovali v različnih prostovoljskih dejavnosti in projektih, na primer na področjih, kot so izobraževanje, zdravstvo, socialno vključevanje in vključevanje na trg dela, pomoč pri preskrbi s hrano in drugimi potrebščinami, gradnja zavetišč, gradnja, obnova in upravljanje objektov, sprejemanje in vključevanje migrantov in beguncev, varstvo okolja in preprečevanje naravnih nesreč.

Glavna novost pobude je usmerjena v zaposlovanje mladih: ne ponuja več zgolj prostovoljskih aktivnosti, temveč tudi zaposlitve, pripravništva in vajeništva. Oblikovala se bosta dva sklopa: prvi, prostovoljski bo mladim ponudil priložnost, da od dva do dvanajst mesecev opravljajo prostovoljsko dejavnost za polni delovni čas v drugi državi. Drugi, zaposlovalni,  bo mladim ponudil priložnost za zaposlitev oziroma pripravništvo v različnih sektorjih, ki se ukvarjajo s solidarnostno naravnanimi dejavnostmi.

Evropska solidarnostna enota v veliki meri izhaja Evropske prostovoljne službe, ki že zadnjih 20 let omogoča mladim pridobivanje znanj in spretnosti v okviru prostovoljskih izmenjav. Ključne spremembe, ki jih prinaša nova akcija, pomembne za mladinski sektor so predvsem v:

-     zmanjšanju pomena učenja ter povečanju pomena dela prostovoljca;

-     večji vpliv na prebivalstvo v lokalni skupnosti;

-     izgubila se je povezava z mladinskim delom;

-     vzpostavlja se močna povezava z trgom dela;

-     stroški dela (pripravništva oz. zaposlitve) krije vsaka posamezna država članica in v skladu s svojimi nacionalnimi zakonodajami. Program ESE zagotavlja zgolj prispevek k stroškom »mobilnosti« oziroma selitve  ter  zdravstvenega in nezgodnega zavarovanja;

-     uvaja se možnost opravljanja prostovoljskega dela v «državi bivališča prostovoljca«. Evropska komisija v tej »nacionalni« možnosti vidi priložnost za vključevanja mladih z manj priložnostmi;

-     ESE uvaja tudi možnost solidarnostnih projektov, ki jih pripravi skupina mladih na lokalni ravni in ne vključuje nujno čezmejno sodelovanje.

Evropska komisija je konec maja 2017 pripravila sveženj predlogov za okrepitev Evropske solidarnostne enote, ki vsebuje pravno podlago, poseben mehanizem njenega financiranja in širši nabor solidarnostnih aktivnosti. O tem predlogu so razpravljale države članice, ki so novembra na Svetu ministrov pristojnih za mladino sprejele splošni pristop, vendar pa je pot do končne pravne podlage še dolga. V začetku leta 2018 nas čaka še trialog med Evropsko komisijo, Svetom Evropske Unije in Evropskim parlamentom. Slednji bo svoje mnenje o pobudi podal šele januarja 2018 v svojem poročilu. Predvidevamo, da se bo izvajanje programa začelo nekje sredi leta 2018. Še vedno pa se izvaja prva faza ESE, v okviru katere osem različnih programov EU (Erasmus+, LIFE, Evropa za državljane, Skladi za azil, migracije in integracije, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropski sklad za regionalni razvoj, program Zdravje) mladim po vsej Uniji ponuja priložnosti za prostovoljstvo, pripravništvo ali zaposlitev. Prijavilo se je že več kot 40.000 mladih, prvi udeleženci paže sodelujejo v aktivnostih. Konec leta 2017 je bilo zabeleženih nekaj več kot 2000 namestitev.

Barbara Zupan

Vir in foto: uredništvo mlad.si

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Članki Mednarodno

Sorodni članki

Avtorji