Svetovni dan otroka Mnenje varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer.

pexels-photo
20 nov2017
615

SLOVENIJA - Letos mineva že 28 let, odkar so Združeni narodi leta 1989 s sprejetjem Konvencije o otrokovih pravicah v svet poslali pomembno sporočilo in hkrati zavezo, da so otroci osebnosti z vsemi pravicami človeka, ki potrebujejo posebno skrb in zaščito. Kljub obstoju konvencije, pa nekatere izmed pravic žal ostajajo še vedno kršene tudi v naši družbi. Na uredništvu portala mlad.si smo se ob tej priložnosti obrnili na varuhinjo človekovic pravic, Vlasto Nussdorfer, ki nam je zaupalo, kako je opravljati delo Varuha in kako se kot predstavnica institucije, ki varuje človekove pravice, zavzema za varovanje in uveljavitev pravic otrok in mladih.

Vloga Varuha je zagotovo težka in zahtevna naloga. Mnogim moram že uvodoma pojasniti, da je Varuh pristojen le za nadzor vseh državnih institucij, ne pa za kršitve človekovih pravic v zasebnem sektorju, ki jih je precej. Seveda pa postanemo pristojni tudi zanje, če pobudniki stopijo na sodne ali upravne poti in se tam pojavijo težave.

Prav tako mnogi vložijo pobudo prepozno ali prezgodaj, ko jim ni mogoče pomagati. V takšnih situacijah jim pojasnimo, kako ravnati. Še posebej zahtevno se pokaže naše delo, ko se spreminjajo zakoni, ugotavljati pa moramo ali obstajajo resni razlogi za vložitev zahteve za oceno ustavnosti. Takih pobud dobivamo precej. Dnevno spremljamo tudi poročanje medijev in pogosto odpiramo širša vprašanja, ki so pomembna za spoštovanje človekovih pravic v družbi.

Delo varuhinje nima delavnika, saj sem v ‘službi’ praktično noč in dan, pa čeprav ne vedno  dobesedno. Veliko je tudi dogodkov, ki se jih udeležim, in s svojo udeležbo izkažem podporo namenu dogodka, ali pa pridobim za naše delo relevantne informacije. Letno se pri Varuhu udeležimo, nekatere tudi pripravimo sami, približno 450 javnih dogodkov, prav toliko pa je zagotovo tudi internih, o katerih javnosti ne obveščamo posebej.

Otroci in mladina so še posebej ranljivi, zato jim naša institucija posveča veliko pozornost. Varuh ima že od leta 2003 poseben oddelek posvečen pravicam otrok. V imenu otrok pobude največkrat posredujejo njihovi starši ali zakoniti zastopniki, zakoniti skrbniki, učitelji ali socialni delavci. Večina pobud se nanaša na družinske odnose, zlasti na stike otrok z obema staršema, vedno večje je število primerov nasilja v družini in medvrstniškega nasilja v šolah.

Otrokom je  bil namenjen tudi poseben deset let trajajoč projekt Zagovornik – glas otroka, ki je s spremembo Zakona o Varuhu 14.10. 2017 tudi uradno postal posebna organizacijska enota znotraj institucije Varuha. Posebej usposobljeni zagovorniki poslušajo predvsem glasove otrok, ki so žal vpeti v različne postopke, predvsem zaradi težav njihovih staršev (najpogosteje ob razvezah). Skušajo razumeti njihove želje in potrebe, so njihov glas v teh postopkih.  V minulih letih smo na tak način pomagali že preko 500 otrokom.

V začetku mojega mandata nam je uspelo sprejeti tudi smernice za novinarsko poročanje o otrocih, ki je bilo pogosto problematično z vidika pravic teh otrok.
Ukvarjamo se tudi z otroki s posebnimi potrebami (pozdravljamo nov zakon, ki bo omogočil njihovo zgodnjo obravnavo), pa tudi s problemi dijakov in študentov, zlasti s področjem študija, štipendij, pa tudi z mladimi, ki po končanju šolanja iščejo prvo zaposlitev. Vsako leto na prakso sprejmemo vsaj eno mlado osebo s posebnimi potrebami.

Posebno poglavje so tudi sodobne zasvojenosti, zlorabe na spletu, sovražni govor, zlorabe podatkov, kraje identitete, spolne zlorabe in nasilje vseh vrst. Tu s predavanji, kolumnami in nastopi na različnih dogodkih nagovarjam tudi širšo javnost.
Zagotovo prav nasilje in revščina močno zaznamujeta nič krive otroke in mladino, zato državne službe, zakonodajno in izvršilno oblast nenehno opozarjam, kako pomembno je, da otroci ne trpijo, da imajo vsi zdrave in enake pogoje za normalni razvoj. Pravice zgolj na papirju ne pomenijo nič, če jih v praksi ne udejanjamo.

Vsako leto se pri Varuhu tudi na temo otrok in mladih srečamo s pristojnima ministricama, to sta ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in ministrica za izobraževanje, znanost in šport.  Ker je pomembno tudi zdravje otrok, se ga vedno dotaknemo v razgovorih z ministrico za zdravje. Tu v zadnjem času še posebej opozarjamo na težave v duševnem zdravju mladih, pa na dolgo prepotreben oddelek za pedopsihiatrično pomoč otrokom, ki so v raznih duševnih stiskah, potrebo po psihoterapiji in drugih zdravstvenih storitvah za otroke, ki ne smejo in ne morejo čakati (npr. ortodontija).

Sicer pa odpiramo tudi vse druge aktualne teme tega področja, o katerih nam pišejo bodisi mladi sami, njihovi starši ali učitelji.

Smo tudi otrokom prijazna Unicefova varna točka. K nam se lahko zatečejo vsi otroci in mladi, ki so v stiski in potrebujejo pomoč. Vsako leto mladim prisluhnemo tudi na lokalnih in na nacionalnem parlamentu, kjer spregovorijo o svojih razmišljanjih v zvezi z določeno temo in še drugih aktualnih vsebinah, ki se jih dotikajo. Varuh je že od leta 2003 tudi član mreže ENOC, evropske mreže ombudsmanov, ki varujejo pravice otrok. Na letnih srečanjih se seznanjamo z različnimi temami, ki zadevajo otroke. V zadnjih letih so na dnevnem redu pravice otrok brez spremstva, ki so velike žrtve številnih vojn, ki divjajo v ne tako oddaljeni bližini naše države.

Občasno pripravimo tudi večje projekte, na katerih se lotimo razprave o določenih pravicah otrok. Tako smo leta 2016 skupaj z Društvom za nenasilno komunikacijo, Društvom SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja in ISA institutom pripravili mednarodno konferenco o sodnem izvedenstvu v primerih nasilja v družini in spolnih zlorabe otrok. Leta 2015 smo se posvetili vprašanjem, ki zadevajo otroke v družinskem sporu. Novembra 2014 smo z Zvezo prijateljev mladine Slovenije in ZIPOM (Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov) pri ZPMS ter Dijaško organizacijo Slovenije ob 25. obletnici sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah v sodelovanju z Državnim zborom pripravili konferenco participacija otrok in mladostnikov. Leta 2009 smo imeli mednarodno konferenco o otrokovih pravicah in zaščiti pred nasiljem. Skratka trudimo se, ne samo kurativno obravnavati prispelih pobud, pač pa z ozaveščanjem in odpiranjem vprašanj prispevati k večjemu zavedanju pomena otrokovih pravic.

Ne nazadnje pa lahko otroci, mladi in odrasli, ki se z njimi ukvarjajo, različne informacije o pravicah otrok, dokumente s področja varovanja otrokovih pravic in drugo najdejo tudi na naši spletni strani za otroke in mladostnike www.pravice-otrok.si.

Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic

Vir in foto: uredništvo mlad.si

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Mnenja

Sorodni članki

Avtorji