VEM za mlade Mnenje Urada vlade RS za komuniciranje o informiranju mladih.

students with computers studying at school
22 jun2017
686

SLOVENIJAV sklopu mesečne teme “mladi in informiranje” smo na uredništvu mlad.si za mnenje prosili tudi Urad vlade RS za komuniciranje. Slovenska vlada v zadnjih letih z javnostjo vse več kominicira tudi preko družbenih omrežij, saj se zaveda, da so ta danes postala najpomembnejši vir informacij. V zapisu, ki so ga pripravili na Uradu vlade RS za komuniciranje boste izvedeli, kakšni so načrti vlade na področju informiranja mladih do leta 2020 ter kako na uradu dosegajo “prilagojeno komuniciranje”, ki je za informiranje mladih ključno.

Za mlade so najpomembnejši vir informacij družbena omrežja, interesne spletne strani, novičarske spletne strani, slovenske in tuje TV, radio… je ugotovila raziskava podjetja Valicon iz leta 2016. Slovenska vlada zato zadnja leta o vseh ključnih ukrepih in politikah komunicira tudi preko družbenih omrežjih. Novice in informacije za mlade so sledljive s #MLADI. Gre za sprotno in proaktivno komuniciranje. Za celovito in centralizirano informiranje mladih pa vlada vzpostavlja portal VEM za mlade, ki bo polno funkcionalen do leta 2020. Kot pri ostali portalih VEM (za državljane, podjetnike ipd.) je cilj vzpostaviti ENO mesto, kjer lahko mladi pridobijo vse informacije oziroma uredijo življenjske situacije (vpišejo v šolo, uredijo status študenta, se zaposlijo,…). Tako bo mlad posameznik ključne izzive na poti v odraslost lažje reševal, saj bo imel zagotavljanje koristne, kvalitetne, pravočasne in njemu prilagojene informacije.

Vlada

Ocenjujemo, da je za informiranje mladih ključno prav slednje – prilagojene informacije. Vemo, da je odgovornost najvišjih političnih predstavnikov, da imajo vizijo in strategijo, kako bodo razvijali politiko, za katero so pristojni. Mladim se to zdi medlo in nekonkretno, v resnici pa je to ključno za doseganje napredka. Zaposleni v državni upravi pa se potem ukvarjajo s konkretnimi temami in ukrepi za uresničitev politik. In podobno kot na primer mladi uporabljate svoj žargon, uporabljajo uradniki svojega, ko govorijo o politikah in ukrepih. Pristojni za komuniciranje pa moramo razliko med temi žargoni zmanjševati. Za mlajše generacije velja, da ste precej bolj vizualni, zato pri vladnem informiranju upoštevamo tudi to in vedno več uporabljamo vizualna orodja kot so infografike, fotografije in videi.

Urad vlade RS za komuniciranje

Vir: urednštvo mlad.si

Foto: Svetovni splet

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Mnenja Nacionalno

Sorodni članki

Avtorji