Kako je mladinski delavec postal poklic? NPK mladinski delavec/delavka po korakih.

Simbolična fotografija: mladinska delavka.
21 jun2017
1,324

SLOVENIJA – Zgodba o prizadevanjih po uveljavitvi poklica mladinski delavec/delavka je rezultat skoraj desetletnega dela različnih akterjev  in organizacij. Dolga pot, ki je terjala več vzponov in padcev, se je uspešno zaključila v začetku junija 2017, ko je je Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje dokončno potrdil Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti. Po podpisu predloga, ki ga je Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje predal resorni ministrici (za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) bo mladinski delavec /mladinska delavka v Sloveniji postal poklic, za katerega bo mogoče pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo.

Kako se je zgodba o NPK razvijala v zadnji polovici leta

Če spomnimo je 13. decembra 2016 potekala seja Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, na kateri so potrdili poklicni standard mladinski delavec/delavka. Šlo je za prvi korak oziroma prvo stopnjo potrditve, ki mu je sledilo tudi potrjevanje kataloga znanj in spretnosti za NPK mladinski delavec/mladinska delavka, ki mu je sledilo potrjevanje in sprejemanje Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti na strokovnem področju.

V mesecu februarju je na  seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, potekala obravnava Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti na strokovnem področju Osebnostni razvoj – Mladinski delavec/delavka. Strokovni odbor za poklicne standarde in Komisija za izobraževalne programe, sta po analizi Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti na strokovnem področju Osebnostni razvoj – Mladinski delavec/delavka predlagala dopolnitve, predvsem na področjih, psihologije in komunikacije.

Na podlagi dopolnitve Kataloga znanj, ki jo je pripravila strokovna skupina s področja mladinskega sektorja za NPK mladinski delavec/delavka, je Strokovni odbor za poklicne kvalifikacije, 22. maja 2017, potrdil Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti na področju Osebnostnega razvoja za mladinskega delavca/mladinske delavke!

Strokovnemu odboru je sledila seja Komisije za izobraževalne programe in 30. maja 2017, nas je od sprejetja NPK mladinski delavec/delavka ločil le še korak.

V začetku junija, natančneje 2. junija 2017, je Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje po večletnih prizadevanjih in nekaj zapletih dokončno potrdil Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti za Nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) mladinski delavec/delavka. Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je predlog predal v podpis resorni ministrici (za delo, družin in socialne možnosti).

Potrditev poklicnega standarda in kataloga je delo večletnih prizadevanj mladinskega sektorja in Urada RS za mladino za ureditev tega področja. Prav je, da imamo tudi v Sloveniji (čeprav “le” na V. stopnji zahtevnosti) opredeljen poklic, ki izvaja mladinsko delo. Nacionalna poklicna kvalifikacija bo lahko mnogim zaposlenim mladinskim delavcem in delavkam, kot tudi izkušenim prostovoljcem z večletno prakso v mladinskih organizacijah, omogočila formalno priznanje njihovih neformalno pridobljenih kompetenc.

Poklicni standard Mladinski delavec/mladinska delavka si lahko ogledate na spletni stran Nacionalnega informacijskega središča o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah.

Zakaj je NPK mladinski delavec/delavka pomemben in kaj bodo od tega imeli mladinski delavci in mladinski sektor

Nacionalna poklicna kvalifikacija je delovna poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti.

Mladinskim delavcem, ki bodo pridobili NPK, bo olajšala prehajanje od enega k drugemu delodajalcu in s tem izboljšala mobilnost  v sektorju. Prav tako pa to pomeni tudi večjo preglednost za delodajalce nad tem, katera dela in naloge ter kompetence poseduje mladinski delavec.

Nacionalna poklicna kvalifikacija ponuja možnost ovrednotenja in potrditve spretnosti in znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem in je uradno potrdilo, s katerim bodo lahko mladinski delavci dokazovali svojo usposobljenost za opravljanje svojega poklica.

Postopki pridobivanja NPK Mladinski delavec/delavka

Postopki pridobivanja NPK so relativno hitri, saj se lahko pri pridobivanju NPK upoštevajo spretnosti in znanja, ki jih mladinski delavci pridobite med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom ali prostočasnimi dejavnostmi, z udeležbo na neformalnih programih izobraževanja, s samoučenjem ipd.

Postopek pridobivanja NPK se v splošnem deli na tri sklope:
  -Prijava kandidata
  – Svetovanje kandidatu in priprava njegove zbirne mape (potrdila, dokazila, referenčna pisma, izdelki, priznanja …)
– Preverjanje in potrjevanje NPK

Nacionalno poklicno kvalifikacijo bo mogoče dobiti šele po imenovanju komisije za preverjanje NPK mladinski delavec/delavka in določitvi izvajalcev. Javni razpis za člane komisije bo predvidoma v juliju, usposabljanje pa bo potekalo v septembru.

Informacije v zvezi s tem, kako postati član komisije

Informacije v zvezi s tem, kako postati  izvajalec

Na uredništvu mlad.si si želimo, da bo trud mladinskih organizacij za sprejetje NPK-ja v slovenskem prostoru še dodatno pripomogel h kvalitetnemu izvajanju mladinskega dela, poudarjanju pomena neformalnega učenja in participacije mladih v našo družbo ter posledično k večji in  lažji zaposljivosti mladinskih delavec. Zgodba o NPK Mladinski delavec/mladinska delavka pa se bo nadaljevala po potrditvi sklepa s strani ministrice za delo, družino in socialne zadeve in uradni objavi NPK mladinski delavec/delavka.

 Vir in foto: uredništvo mlad.si

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Članki Izpostavljeno

Sorodni članki

Avtorji