Informiranje mladih Nacionalni posvet.

19420698_900319553439902_6776298646600739966_n
21 jun2017
469

SLOVENIJA – Zavod MISSS je v sodelovanju z Uradom RS za mladino  v torek, 20. junij 2017, organiziral nacionalni posvet na področju informiranja mladih. Na posvetu so se zbrali pomembni deležniki s področja informiranja za mlade na nacionalni ravni, dogodka pa sta se udeležili tudi predstavnici Evropske agencije za svetovanje in informiranje mladih (ERYICA).

Mladi na poti v odraslost sprejemajo najpomembnejše odločitve za svojo prihodnost, zato je dostop do kakovostnih in brezplačnih informacij predpogoj, da izkoristijo svoje pravice, se odgovorno odločajo ter sodelujejo v socialnih, gospodarskih in političnih razsežnostih družbe. Zaradi opažene potrebe po bolj celostnem in integriranem načinu informiranja mladih, so se na nacionalnem posvetu zbrali akterji mladinskih organizacij in organizacij za mlade, z namenom medsektorskega povezovanja in izmenjave dobrih praks ter zagotavljanja kakovostnih storitev informiranja mladih, skladno z razvojem digitalizacije mladinskega dela.

Nacinalni posvet na področju informiranja mladih.

Na dogodku je v uvodu prisotne pozdravil pobudnik posveta direktor MISSS Matjaž Medvešek, ki je poudaril, da je zagotavljanje informacij mladim osrednja vloga mladinskega dela, zato je namen posveta preveriti obstoječe razmere in možnosti zagotovitve  nadgradnje obstoječih praks in medsektorskega sodelovanja. Kot eno ključnih področjih Urada RS za mladino je področje informiranja v uvodnem pozdravu izpostavil tudi v.d. direktorja Urada RS za mladino Rok Primožič, ki je poudaril, da je spletno informiranje mladih postalo sestavni del mladinskega informiranja “Poleg vloge, ki jo ima mladinsko informiranje – pomagati mladim poiskati zanesljive informacije in sprejemati lastne odločitve – pa ponuja mladinsko spletno informiranje podporo mladim, da izkoristijo prednosti interneta ter zmanjšajo morebitna tveganja. Na URSM bomo okrepili komuniciranje z mladinskim sektorjem, in današnji posvet je tudi ena od uresničitev te pobude. Večja povezanost znotraj mladinskega sektorja Slovenije bo dosežena tudi z dvigom standardov informiranja, posledično se bodo tudi mladi v lokalnem okolju lahko bolje povezovali, izmenjevali dobre prakse in hkrati krepili znanje rabe slovenskega jezika in komuniciranja z ožjo in širšo javnostjo.”

Na posvetu sta se zbranim pridružili tudi predsednica Evropske agencije za svetovanje in informiranje mladih Jaana Fedotoff, ki je udeležence posveta seznanila z novimi trendi informiranja mladih na Finskem in direktorica ERYICA Eva Reina, ki je predstavila delo Evropske agencije ter več primerov dobrih praks.

Mednarodnemu delu je sledil nacionalni posvet, kjer so udeleženci srečanja po metodi “proaktivne kavarne” razpravljali na temo mladinskega informiranja v Sloveniji ter izzivov, ki jih omenjeno področje predstavlja v času digitalizacije družbe. Za nadaljnji razvoj informiranja mladih v Sloveniji so udeleženci podali več konkretnih rešitev, ki bodo v pomoč pri usmeritvah za nadaljno delo.

Ob zaključku posveta smo o prvih vtis in načrtih za prihodnost na področju informiranja mladih vprašali tudi pobudnika posveta direktorja MISSS  Matjaža Medveška:

Na današnjem posvetu smo se zbrali akterji, ki delujemo na področju informiranja mladih- ne bom rekel pomembnejši, ampak predvsem bolj ali manj pomembni akterji, vsi z enako veliko in vročo željo, da na področju informiranja in svetovanja mladim naredimo korak naprej. Moj vtis je, da se je med udeleženci vzpostavila zdrava atmosfera, ki jo bo za nadaljnji razvoj seveda potrebno negovati. Izpostavili smo nekatera polja, na katerih bo v prihodnje potrebno narediti več tudi v sodelovanju z odločevalci; predvsem na področju raziskav o potrebah mladih, izdelave strategij, ki ne bodo namenjen sam samo informiranju, temveč tudi podpori mladinskim delavcem in informatorjem v obliki usposabljanj, ter seveda v obliki podpornih mehanizmov, ki so pomembni pri razvoju tovrstne dejavnosti.” In kakšni so načrti na področju informiranja mladih v prihodnosti? “Načrti za prihodnost so smeli, mogoče celo zelo ambiciozni. Predvsem si želimo vzpostaviti platformo za izdelavo področja strategije na področju informiranja mladih in seveda v nadaljnjem koraku, organizirati posvet, kjer bomo šli proti osnovnim, zelo bazičnim željam po razvoju informiranja v Sloveniji in povezovanja ter informiranja s tujino.

19275242_10213134793272792_4798342277264636503_n

Plakat.

Ob zavedanju, da imajo mladi pravico do kvalitetnih informacij, je nadgradnja obstoječih praks in razvoj novih digitalnih orodij in metod storitev neizbežna. V Sloveniji obstaja več prostorov, ki mladim nudijo ustrezne informacije za uspešen in zdrav razvoj, vendar mladi (pre)večkrat ne vedo, kje te iskati. Nacionalni posvet je bil prvi korak k uresničevanju in zagotavljanju bolj celostnega, skladnega in usklajenega načina informiranja mladih, ki bo upoštevala potrebe posameznikov ter mladim zagotavljala najrazličnejše dejavnosti.

Vir in foto: uredništvo mlad.si, povzeto po Zavod MISSS

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Izpostavljeno Nacionalno

Sorodni članki

Avtorji