REPORTAŽA: 11. regijski dogodek Rastimo skupaj!

14 Nov2016
1,534

SLOVENSKE KONJICE – V petek se je v Mladinskem centru Dravinjske doline odvil predzadnji, 11. regijski dogodek v letu 2016, tokrat je bila torej na vrsti Savinjska regija.

Na podlagi lanskih izkušenj so vsi letošnji dogodki pripravljeni malo drugače. V skupino sodelujočih je Urad RS za mladino poleg Mladinskega sveta Slovenije kot nacionalnega koordinatorja in Mladinske mreže MaMa, pritegnil tudi Inštitut za mladinsko politiko, ki podeljuje tudi certifikat Mladim prijazna občina.

#rastimoskupaj

Poleg mag. Andraža Zgonca in Nataše Lombergar iz Urada RS za mladino pa so v njem sodelovali tudi Laura Krančan iz Mladinske mreže MaMa, Rozana Mužica iz Inštituta za mladinsko politiko, Petra Miklaužič, MSS, Breda Kolar, podžupanja občine VelenjeNeža Pavlič Brečko in Karmen Kukovič, iz Mladinskega centra Dravinjske doline, Nataša Pučnik in Marija Brecl, iz Občine Slovenske Konjice, Sandra Korošec, Občina Zreče, Polona Ocvirk, Občina Celje,  Judita Šarlah, Občina Šentjur, Polona Golob Kovačič, Občina Rogaška Slatina, Jurij Šuhel in Andraž Žibert iz Šmocla, Ines Gabriel, Klub študentov Občine Celje, Jure Jevšenak in Špela Pučnik iz Kluba študentov Dravinjske doline, Špela Rozman, Netek in Nataša Klevže iz Mladinskega sveta Rogaška Slatina.Pogovor je vodil in usmerjal predsednik Mladinskega sveta Slovenije, Tin Kampl. 

15033912_10154678298871530_1091681970_o

REPORTAŽA: 11. regijski dogodek.

Tin Kampl je uvodoma vse zbral lepo pozdravil in povedal, da je 11mesec, 11 regijski dogodek in še 11 dan v mesecu. Predstavil je namen  ter poatno regijskih dogodkov in izrail prepričanje, da bo med zbranimi stekla konstruktivna debata. Izpostavil je pomen sodelovanja in mreženja ter krepitev mladinskega organiziranja.

Andraž Zgonc iz Urada RS za mladino je povedal, da so na uradu v preteklih letih na podlagi analiz in raziskav ugotovili nekaj zadev, ki jih želijo s takšnimi dogodki souresničevati. Kot pravi, gre tu predvsem za krepitev lokalnih skupnosti z mladinskim delo ter neposredno pogledati kaj se dogaja na ravni mladinskega organiziranja in tako pogledati na terenu katera orodja (torej organizacije in dobre prakse) so na lokalnem nivoju na voljo.

Laura Krančan je povedala, da je v tej regiji v 31 občinah, 7 njihovih članic, še dodatno pa so 3. izmed njih kot primer dobre prakse tudi po točkovanju Urada RS za mladino. Izpostavila je mobilna aplikacija Mreže MaMa in urednikovanje našega portala, mlad.si. Rozana Mužica je predstavila Certifikat Mladim prijazna pbčina in povedala, da je regija velika, certifikat pa imajo 3 občine: Velenje, Celje in Vojnik. Želijo si, da bi še več občin imelo certifikat.

Neža Pavlič Brečko predstavnica lokalnega organizatorja – MCDD je tudi v imenu občine povedala, da jim je v čast in veselje, da je regijskii dogodek vSlovenskih Konjicah, saj da ima mladinsko organiziranje v mestu dolgo zgodovino, so pa še vedno prisotni izivi, ki sektor čakajo. Polona Golob Kovačič, Občina Rogaška Slatina je povedala, da v občini deluje mladinski svet, ki ga delno financirajo, saj si želijo dvigniti delo z mladimi na višji nivo.

Polona Golob Kovačič iz Občine Rogaška Slatina je povedala, da v občini deluje mladinski svet, ki ga delno financirajo in da si želijo dvigniti delo z mladimi na višji nivo. Damjan Kocjančič iz Občine Šmarje pri Jelšah je povedal, da so po njihovi oceni njihovi mladi apatični, ni pravega odziva, želijo pa si večje vključenosti mladih. Prisotni na regijskem dogodku so zato, ker kot pravi Kocjančič, želijo slišati izkušnje iz sosednjih občin, da bodo lahko prenesli dobre prakse.

Rastimo skupaj!

Rastimo skupaj!

Neža P. Brečko iz MCDD je dodala, da si želijo rednega financiranja s strani občine, saj že 15 let delujejo kot zasebni zavod, Karmen Kkukovič pa je potrdila, da je potreben predvsem premik pri financiranju.

Nataša Pučnik iz Občine Slovenske Konjice, vodja odbora za mladino, je povedala, da si občina želi pridobiti certifikat. Meni, da je čas za pridobitev certifikata, vidijo pa težavo pri zaposlovanju mladih, saj da mladi niso prav odzivni: študentje bežijo, oziroma niso tako aktivni v lokalnem okolju. Sandra Korošec iz Občine Zreče je povedala, da mladinskega centra sicer nimajo, da pa si želijo pridobiti certifikat. Oblikovali so komisijo za mladinska vprašanja, a odziva mladih tudi pri njih ni.

Nataša Klevže iz mladinskega sveta občine Rogaška Slatina vidi problem v odhodu študentov iz kraja, saj da so potem drugje bolj aktivni in rešitve vidi v mreženju.

Breda Kolar je povedala, da v MO Velenje posvečajo veliko pozornosti mladim, so ponosni nanje, se pa vedno najdejo tudi skupine ki niso odzivne -mladim želijo omogočiti čim boljše pogoje za življenje in delo, fokus pa je na zagotavljanju možnosti za to, da se mladi v Velenju obdržijo oziroma vrnejo. Sonja Ocvirk iz MO Celje je s ponosom povedala, da imajo certifikat, da želijo podpirati mlade in predstavila razpis za mlade za stanovanja (subvencija). Ines Gabriel iz KŠOC Celje je povedala, da organizirajo okoli 70 projektov za mlade v letu; vključujejo pa tudi dijake in študente, sodelujejo z MC. Meni, da so priložnosti za mlade, treba pa jih je zagrabiti in uresničiti.

Špela Rozman, Netek izzive društev vidi v tem, kako zbuditi motivacijo pri mladih, kako jih spodbuditi k prostovljnemu delu ter kako povezati lokalna društva v občini.

Judita Šarlah iz Občine Šentju je povedala, da ima tudi njihova občina certifikat, delajo pa na tem, da imajo mladi čim boljše pogoje za življenje, delo, rekreacijo, prosti čas… Področje so opredelili v strategiji,imajo pravilnike in komisijo. Uredili so subvencije za komunalni prispevek, subvencije za mlade družine, šolske avtobuse. Tina Rosina Košir iz MC Celje pravi, da so zadovoljni s sodelovanjem z občino, izziv pa vidi v istih zadevah kot ostale organizacije v regiji. Veliko jim pomeni sodelovanje s srednjimi šolami.

Vir in foto: uredništvo mlad.si

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Članki Regijski dogodki Strukturirani dialog

Sorodni članki

Avtorji