O prijavi prebivališča Na MSS se že več let intenzivno ukvarjajo s stanovanjsko problematiko mladih in sistemskimi rešitvami prvega stanovanjskega problema.

slika-_original-1380284622-942483
08 jul2016
934

SLOVENIJA - Na Mladinskem svetu Slovenije so se tokrat odzvali na predlog zakona o prijavi prebivališča. Na MSS se že več let intenzivno ukvarjajo s stanovanjsko problematiko mladih in sistemskimi rešitvami prvega stanovanjskega problema.

Mladinski svet Slovenije.

Mladinski svet Slovenije.

Samostojno bivanje predstavlja eno ključnih točk osamosvajanja oziroma doseganja avtonomije mladega posameznika. Mladi, ki se soočajo stanovanjskimi težavami, si težje in kasneje ustvarjajo družinsko življenje in prevzemajo druge odgovornosti v življenju.

V sklopu prizadevanj za izboljšanje stanovanjskih razmer mladih smo na Mladinskem svetu Slovenije aktivno sodelovali tudi pri pripravi novega Zakona o prijavi prebivališča. Od leta 2011, ko so se pričele prve razprave o spremembah zakona, smo na Mladinskem svetu Slovenije izpostavili predvsem problematiko na področju definicije stalnega prebivališča, prijav stalnega in začasnega prebivališča ter postopkov za ugotavljanje resničnosti podatkov in dokazil ob prijavi oz. ugotavljanju dejanskega stanja prebivališča.

Leta 2015 smo na Mladinskem svetu Slovenije izvedli anketo o položaju najemnikov. V njej so aktivno sodelovali respondenti, ki so v zadnjih 10 letih najemali stanovanje ali sobo. Med najpogostejšimi kršitvami so najemniki navedlionemogočanje prijave prebivališča s strani najemodajalca. S tem je bilo najemnikom onemogočeno uveljavljanje številnih pravic, ki so vezane na prijavo bivališča na določenem območju (npr. vloga za neprofitno stanovanje, dostop do javnih otroških vrtcev, uveljavljanje volilne pravice v lokalni skupnosti, dostop do nekaterih pravic glede socialnih transferjev,..).

Na Mladinskem svetu Slovenije ocenjujemo, da gre predlog novega Zakona o prijavi prebivališča v pravo smer, a hkrati opozarjamo, da lahko v praksi prihaja do težav pri zasledovanju ciljev zakona. V Sloveniji imamo namreč zaradi 90% lastniške strukture stanovanj zelo slabo razvit najemniški trg, kar vodi do visokih najemnim in močnejšega položaja najemodajalcev napram najemnikov. Zaradi premajhne ponudbe kvalitetnih najemniških stanovanj, najemniki pogosto ne reagirajo na kršenje njihovih pravic. Bojijo se namreč, da bi najemodajalci zaradi tega odpovedali najemno razmerje, s čimer bi najemniki ostali brez strehe nad glavo. Kljub določbam, ki lajšajo prijavo stalnega/začasnega prebivališča najemnikov, lahko položaj najemnikov dejansko ostane na enaki ravni kot do sedaj.

Na Mladinskem svetu Slovenije smo prepričani, da je edina rešitev za boljše razmere na stanovanjskem trgu v Sloveniji vzpostavitev mehanizmov za lažjo dostopnost do najemniških (in tudi lastniških) stanovanja. Vzpostaviti je potrebno pravne okvirje za nove vrste najemnih stanovanj (npr. stanovanjske zadruge), uvesti stanovanjski dodatek tudi za najemnine v tržnih stanovanjih, uvesti večjo transparentnost na področju stanovanj v javni lasti, uvesti davčne spodbude za oddajo praznih stanovanj in davčne sankcije za tiste lastnike stanovanj, ki imajo svoja stanovanja nezasedena ali oddajajo stanovanja nelegalno,…

Vir in foto: uredništvo mlad.si, MSS

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Mnenja

Sorodni članki

Avtorji