Erasmus+; “Gre za zgodbo o uspehu!” Novinarska konferenca: Predstavitev programa Erasmus+

04 Feb2016
1,816

LJUBLJANA – V četrtek 04.02.2016, je na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili izvajanje programa Erasmus+ v Sloveniji.

Na konferenci so sodelovali dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport , dr. Zoran Stančič, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji , dr. Alenka Flander, direktorica nacionalne agencije CMEPIUS in Uroš Skrinar, direktor nacionalne agencije MOVIT.

Tiskovka_erasmus_1

Erasmus+ pri nas; “Gre za zgodbo o uspehu!”

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič je uvodoma vse lepo pozdravila in poudarila večplastno pomembnost  izvajanja programa Erasmus+, ki je stopil v veljavo leta 2014 in združuje dosežke več kot 25-letne zgodovine programov EU na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine.

Ministrica je izpostavila, da je program namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi in razvoju izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Sedemletni program razpolaga s proračunskimi sredstvi v višini 14,7 milijarde evrov, s katerimi želi EU več kot 5 milijonom Evropejcem omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali neformalnih učnih izkušenj v tujini.

Zoran Stančič, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji je predstavil pozicijo Slovenije v evropskem pogledu in sklenil, da “gre za zgodbo o uspehu.” Kot pravi, bi Slovenija lahko naredila še nekaj več recimo na področju priznavanja pridobljenih znanj in formalnih kompetenc, potem ko se mladi vrnejo domov.

Področje izobraževanja in usposabljanja

Delež slovenskih izobraževanih organizacij, ki sodelujejo v programu Erasmus+ (oz. so sodelovale v njegovem predhodniku, programu Vseživljenjsko učenje) je izredno visok, predvsem kar se tiče osnovnih in srednjih šol ter visokošolskih institucij, je poudarila dr. Alenka Flander, direktorica nacionalne agencije CMEPIUS, ki je na začetku predstavila podatek, da je v programih sodelovalo že 207 od 452 osnovnih šol, torej skoraj polovica vseh slovenskih osnovnih šol, »variira pa zastopanost po posameznih regijah,« pravi. V letih od 2008 do 2015 je v okviru programa Erasmus+ (oz. programa Vseživljenjsko učenje) iz Slovenije na mobilnost v tujino odšlo že 30490 posameznikov, od tega 2418 učencev in 3390 učiteljev v osnovnih šolah, 4238 dijakov in 1824 učiteljev v srednjih šolah, 22 otrok in 461 vzgojiteljic v vrtcih.

Tiskovka_erasmus_2

Erasmus+ pri nas; “Gre za zgodbo o uspehu!”

Področje mladine

Uroš Skrinar, direktor nacionalne agencije MOVIT je povedal, da je bilo v preteklem sedemletnem obdobju 2007-2013 v okviru predhodnega programa Mladi v akciji razdeljenih 12.757.616 mio sredstev. Z njimi je pa podprtih kar 1199 projektov. Z novim programom Erasmus+ (2014-2020) so se razpoložljiva sredstva bistveno povečala pravi, in sicer iz 1,5 mio € v letu 2007 na 2,51 mio € v letu 2014, za leto 2016 pa je zdaj na voljo kar 2,6 mio €. Uroš Skrinar je predstavil tudi statistične podatke zadnjih 2 let, odkar je program v veljavi. Od uvedbe novega programa z letom 2014 pa vse do konca leta 2015 je projekte na področju mladine v program prijavilo že 249 mladinskih in drugih organizacij, ki delujejo na področju mladinskega dela, ter 1 neformalna skupina. Prijavljenih je bilo 677 projektov, ki so skupaj zaprošali za 15.511.487 mio sredstev, sprejetih pa 280 projektov v skupni vrednosti 4,696,337 mio , kar predstavlja 30 % delež sprejetja.

Posebno pozornost je Skrinar namenil podatku o vključenosti mladih z manj priložnostmi. V projekte, sprejete v Sloveniji, je bilo samo v letih 2014 in 2015 vključenih 7694 mladih, mladinskih voditeljev in mladinskih delavcev, od tega kar 23 % mladih z manj priložnostmi, ki predstavljajo pomembno ciljno skupino programa, še posebej na področju mladine. V letih od 2008 do 2015 je bilo v okviru programa Erasmus+ (oz. programa Vseživljenjsko učenje) iz Slovenije na mobilnost v tujino odšlo že 30490 posameznikov, od tega 2418 učencev in 3390 učiteljev v osnovnih šolah, 4238 dijakov in 1824 učiteljev v srednjih šolah, 22 otrok in 461 vzgojiteljic v vrtcih.

V tujino je na izmenjavo odšlo 12820 slovenskih študentov in 3715 visokošolskih učiteljev, v Slovenijo pa je prišlo 12293 tujih študentov in 3933 tujih visokošolskih učiteljev.

Konference sta se udeležil tudi dva mlada EVS prostovoljca, Maja in Gregor.

Maja Pišljar, stara 25 let je v letu 2015 opravljala evropsko prostovoljno službo na Danskem, kjer je delala v centru za ljudi s težavami v duševnem zdravju. Tja je odšla z namenom pridobiti praktične izkušnje na tem področju, ki jih prej ni imela. Doma je že 4 mesece in kot pravi, ugotavlja, da je med drugim poleg kompetenc v svoji stroki, prejela res veliko življenjskih izkušenj. Izpostavila je, da je vesela, ker so ji odobrili možnost, da delo, ki ga je opravljala na Danskem, šteje tudi kot pripravništvo.

Gregor Inkret, star  28 let, pa je od novembra 2014 do maja 2015 evropsko prostovoljno službo opravljal v Jordaniji. Delal je v 2 begunskih taboriščih, pa tudi v sirotišnici za sirske begunce. Kot pravi, je njegovo delo obsegalo neformalni pouk angleščine, organizacijo prostočasnih dejavnosti, izobraževalnih iger, itd. Bolj kot kompetence, ki bi mu pomagale pri iskanju službe pa je sam izpostavil “kompetence za življenje.” Izkušnja ga je, po njegovih besedah, naučila razumevanja tujih kultur, navad. “Zavedal sem se svojih privilegijev kot belopolti mlad moški,” pravi.

Vir in foto: uredništvo mlad.si

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Članki

Sorodni članki

Avtorji