Usposabljanje: Korak v mednarodno mladinsko delo Udeleženci so spoznali faze projekta: načrtovanje, implementacija, evalvacija in monitoring.

20 Jan2016
2,023

LJUBLJANA – V torek, 19.1.2016, je Mladinska Mreža MaMa za svoje članice organizirala enodnevno usposabljanje  Korak v mednarodno mladinsko delo, ki je potekalo v sklopu projekta strateškega partnerstva, Boost your possibilities, ki ga vodi Finska organizacija, v partnerstvu z Mrežo MaMa in Estonsko mrežo mladinskih centrov. Usposabljanje je bilo namenjeno mladinskim delavcem  iz  mladinskih centrov, ki se še niso prijavili mednarodnih projektov na program  Erasmus +.

IMG_2849

Usposabljanje: Korak v mednarodno mladinsko delo.

Večina udeležencev je v prijavi na usposabljanje izrazila željo po spoznavanju programa Erasmus+: Mladi v akciji in tako sta, Laura Krančan in Maja Drobne iz Mreže MaMa, delavnice pripravili temu primerno. Jutranji del je bil namenjen umeščanju mladinskih centrov v sam kontekst mednarodnega mladinskega dela. Udeleženci so iskali in definirali potrebe mladinskih centrov, lokalnih okolij ter mladih za vključevanje v mednarodne mladinske projekte. Skupaj z vodjima usposabljanja Korak v mednarodno mladinsko delo, so se udeleženci poglobili v analizo kvalitetnega partnerstva med organizacijami iz različnih držav ter za svoj mladinski center pripravili akcijski načrt za iskanje primernih partnerjev iz tujine ter vsebinski prijavi projektov. Poseben poudarek so namenili definiranju primernih organizacij, ki posledično zagotavljajo kvalitetno in dolgoročno partnerstvo.

Udeleženci so se celostno lotili spoznavanja programa Erasmus+: Mladi v akciji in v interaktivni predstavitvi poiskali skupne točke potreb po vključitvi mladinskih centrov v mednarodno mladinsko delo na podlagi  smernic in poudarkov programa Erasmus+: Mladi v akciji.

IMG_2925

Usposabljanje: Korak v mednarodno mladinsko delo.

Spoznali so faze projekta: načrtovanje, implementacija, evalvacija, monitoring in le te začeli uporabljati pri razvoju lastnih projektnih idej. V popoldanskem delu so se udeleženci posvetili prijavni dokumentaciji ter konkretnemu snovanju projektov. Le ta v soju kvalitete zahteva ogromno komunikacije, časa in konkretnih sestavkov, ki pa posledično prinašajo dobro zasnovan projekt in tudi kvalitetno izvedbo le tega. Poseben poudarek so namenili razširjanju in diseminaciji rezultatov, predvsem prenosu dobrih praks inovativnih načinov širjenja dosežkov projektnih aktivnosti ter promocije programa Erasmus+: Mladi v akciji. Maja Drobne, zunanja sodelavka Mreže MaMa je o tem delu usposabljanja povedala: “Izpostavili smo pomembnost diseminacije in uporabe rezultatov in poskušali usmeriti mladinske delavce iz mladinskih centrov v širši kontekst dojemanja diseminacije. Da je ključno naslavljati različne javnosti in ne ostati omejen samo na lokalne medije in poročanje v obliki člankov. Da so priporočljivi diseminacijski dogodoki, kjer se znanje, ki je bilo pridobljeno znotraj projekta razširi tudi v lokalno skupnost in širše. Udeleženci so razmislili o konkretnih načrtih razširjanja rezultatov svojih projektov in kako lahko te rezultate tudi uporabijo pri svojem nadaljnjem delu in s tem krepijo kakovost projektov in svojih organizacij.” Kot pomemben člen vsakega mednarodnega projekta sta bila izpostavljena tudi Youthpass ter vrednotenje projekta. Udeleženci so spoznali orodje Youthpass ter dobili znanja o različnih načinih evalviranja in se seznanili z namenom uporabe teh orodij v projektih.

Laura Krančan je o dogodku povedala: “Vesela sem, da je interes med članicami za vključitev v mednarodne mladinske aktivnosti tolikšen. Iz lastnih izkušenj namreč vem, koliko motivacije, odprtosti ter zagona za nadaljevanje aktivacije v mladinskem sektorju le ta prinaša. Med udeleženci je zaznati velik interes in verjamem, da jim bo v prihodnje uspelo kreirati lastno kvalitetno mednarodno partnersko mrežo ter projekte, ki bodo mlade v njihovih lokalnih skupnostih navduševali ter bogatili.”

IMG_2818

Usposabljanje: Korak v mednarodno mladinsko delo.

Lili Tkalec iz MC Jesenice je dodano vrednost usposabljanja prepoznala predvsem v izbranih in koristnih informacijah, ki sta jih podali trenerki na konkretni vsebini. Dodala je: “Opremljena z novim znanje bom lahko iskala možnosti za projekte, ki bodo koristno vplivali na širšo okolico in celotno lokalno raven. Zares sem vesela, da sta trenerki dober del uspoabljanja namenili tudi predstavitvi koristnega in uspešnega strukturiranega načrtovanja.”

Jaka Lorenci iz Marenberškega mladinsko kulturnega centra ja o svojih vtisih zapisal: “Korak za korakom stopamo skozi načrtovanje, implementacijo  do evalvacije mladinskega mednarodnega dela. Kako se pripravit, koga kontatirat, zakaj je dobro informirat, kdaj improvizirat… Vse to in še več, sta Maja in Laura predstavili in delili z nami.”

Meta Brečič iz Zavoda Nefiks je o usposabljanju povedala: “Današnje usposabljanje se mi je zdelo zanimivo, zelo uporabno in primerno zastavljeno. Zdi se mi super, da smo usposabljanje začeli z razmišljanjem o tem, zakaj je mednarodno mladinsko delo pomembno in kaj lahko z mednarodnim sodelovanjem pridobi organizacija, lokalno  okolje in mladi udeleženci. Delavnica me je spodbudila k razmišljanju o kvalitetnem partnerstvu v mednarodnih projektih, dobila pa sem tudi veliko uporavnih namigov za izpolnjevanje prijavnice in načrtovanje mednarodnega projekta”

Matej Likar iz MC Hiša mladih Ajdovščina je svoje vtise strnil tako: “Izobraževanje je koristilo obnovi znanja in pridobivanju novega (s svetovanjem na področju prijave projektov), s strani izkušenih predavateljic. Srčno upam, da mi bodo nova znanja prišla v prihodnjih mesecih prav.”

Fotogalerija:

Vir: Mladinska mreža MaMa

Foto: David Banovič

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Članki Mednarodno

Sorodni članki

Avtorji