Projekt LIVADA Intervju s študentko, udeleženko projekta.

22 Dec2015
1,547

LJUBLJANA – Mesto Ljubljana ima, v primerjavi z drugimi Evropskimi mesti, veliko mestnih zelenih površin. A kljub temu Mestna občina Ljubljana v načrtovanje mestne zelene infrastrukture v premajhni meri vključuje prebivalce mesta, še zlasti mlade. Zato so v Zavodu BOB zasnovali projekt Livada, v katerem mladi sodelujejo pri ustvarjanju nove mestne zelene površine. Pridruži se jim tudi ti!

FB: Projekt Livada

E-pošta: livada.bob@gmail.com

Preberi si izkušnje študentke krajinske arhitekture, Vite Rehberger. Oddelka za krajinsko arhitekturo, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki sodeluje pri projektu Livada.

Udeleženka Projekta Livada, Vita Rehberger.

Kaj je tvoja motivacija za sodelovanje na Livadi?

Za sodelovanje na Livadi sem se odločila zaradi kupa priložnosti, ki jih le ta ponuja. Kot bodoči krajinski arhitektki me je kot prvo vsekakor gnalo to, da bi si zagotovila prve izkušnje z delom izven uokvirjenih projektov na faksu, predstavljala sem si, da bom spoznala proces kako idejo realizirati oziroma, kako projekt spraviti iz papirja v neko končano podobo. Z razvojem projekta pa sem spoznala, da to ni več moja edina motivacija, saj se mi je odprlo malo morje področij, ki me zanimajo in o katerih lahko razvijam svoja znanja in spretnosti. Seveda me motivira tudi misel o končni podobi in vse stvari/dejavnosti, ki se bodo začele tam odvijati. Mislim, da bo to dober doprinos moji karierni poti (z vsem znanjem, ki ga bom prejela) in pa tudi samemu mestu Ljubljana, kjer takih stvari vsekakor manjka.

Kaj misliš, da lahko kot mlada oseba v Ljubljani prispevaš k načrtovanju zelenega mestnega prostora?

Pred vključitvijo v projekt o tem nikoli nisem razmišljala, saj mladi/neuveljavljeni “strokovnjaki” iz različnih področij, te možnosti nikoli ne dobimo. Če pa že, so to le neke idejne zasnove, ki po navadi ostanejo le na papirju. Upam, da se bo tekom nadaljnjih let (Ljubljana zelena prestolnica Evrope…) to spremenilo in da bo Livada dober zgled za nadaljnji način načrtovanja mestnega prostora.

Kaj je tvoja vizija Livade?

Moja vizija končne Livade je območje, kjer se stalno kaj zanimivega dogaja. Je prostor, kjer vsak posameznik najde kaj za početi. Odvijajo se razne delavnice, športni in kulturni dogodki, družijo se ljudje iz različnih socialnih in starostnih skupin. Potekajo izobraževanja, aktivno se dela na “vrtu” – sadita se zelenjava in sadje, pobirajo se izdelki… Celotno dogajanje je postavljeno v zeleno območje, odeto v zanimivo krajinsko in arhitekturno načrtovanje, brez večjih posegov v naravo. Obiskovalci spoštujejo naravo in pridelane izdelke iz samih slovenskih avtohtonih vrst…

Bi se Livada lahko razširila po Ljubljani ali po Sloveniji?

Vsekakor! Mislim, da bi bilo potrebno dobre prakse večkrat uporabiti in se po njih zgledovati. V Ljubljani bi sigurno našli še kakšno območje, ki bi ga lahko preuredili po principu Livade, le ljudje mladi moramo pokazati dovolj interesa. Po mojem mnenju bi bilo zanimivo opazovati razvoj takega projekta tudi kje drugje po svetu, saj bi mladi vedno vpeljevali drugačne principe/metode/želje glede na potrebe njihove kulture/družbe. Primerjave bi bile lahko zelo zanimive.

Katere so stvari, ki si se jih do sedaj naučila skozi delo na Livadi?

Naučila sem se načina dela v skupini, da gre pri veliki skupini z različnimi ljudmi za veliko prilagajanja in popuščanja. Prav tako sem spoznala, da je za izvedbo uspešnega projekta potrebno sodelovanje različnih strok, saj je le tako lahko kakovostno pokrito vsako polje načrtovanja. Spoznala sem proces prijavljanja na razpise za sofinanciranja, poglobila svoje znanje glede prostorskih analiz, predvsem pa sem bila predstavljena družboslovno/socialnim vidikom, kar je bilo zame, ki sem bolj naravoslovno/tehniško usmerjena povsem novo.

Vir in foto: Zavod BOB

Naslovna fotografija: FB stran projekta

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Intervjuji Lokalno

Sorodni članki

Avtorji