“Za mlade je ključna kakovostna platforma za doseganje popolne stopnje avtonomije!” Intervju s poslancem Kamalom Izidorjem Shakerjem.

18 Okt2015
1,775

SLOVENIJA – Kamal Izidor Shaker, poslanec Stranke Modernega Centra – SMC, ki je oblikovala vlado je v preteklosti deloval kot koordinator projektov na Mladinski mreži MaMa, kot predsednik Mladinskega sveta Slovenije in bil med drugim tudi predsednik in podpredsednik Zveze ŠKIS – Zveze študentskih klubov. Področje mladih mu je blizu, težave in ovire, ki na tem področju ovirajo razvoj, pa skupaj z ekipo rešuje tudi skozi delovanje v delovnem telesu Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino. Postavili smo mu nekaj vprašanj.

IMG_9544

Kamal Izidor Shaker

Med letoma 2013 in 2014 ste delovali kot koordinator projektov na Mladinski mreži MaMa, ki je nedolgo nazaj obeležila 10 let svojega delovanja. Kako vidite vlogo Mreže MaMa v prihodnosti na področju mladinskega dela?

Prihodnost Mreže MaMa vidim kot svetlo in pozitivno, ker je s svojo mrežo lokalnih mladinskih centrov postala nepogrešljiv člen na nacionalnem nivoju. Glede na to, da je organizacija relativno mlada in se je v preteklosti soočala predvsem s problemom sistemskega financiranja se mi zdi, da se je po 10 letih le to stabiliziralo. Hkrati se ohranja tudi kadrovska kontinuiteta, ki je pomembna za kakovostno delovanje tovrstne organizacije. Menim, daje Mreža MaMa gonilna organizacija, ki poganja mladinsko delo na lokalnih in nacionalnih ravneh,

Še pred Mladinsko mrežo MaMa pa ste bili tako predsednik Mladinskega sveta Slovenije, kot tudi funkcionar na študentski zvezi ŠKIS. S katerimi težavami mladih ste se v tistem času največ ukvarjali in kaj menite je danes na področju mladih in mladinskega dela tisto, čemur bi bilo potrebno nameniti največ pozornosti?

Časi mojega delovanja na Zvezi ŠKIS so sicer že precej oddaljeni, vendar če pobrskam po spominu smo veliko energije vlagali prav v sistemsko ureditev Zveze kot take in seveda tudi njenih članov – študentskih klubov. Kot članica Študentske organizacije Slovenije smo odločno zagovarjali pravice študentov: recimo kakovostno javno izobraževanje, urejanje štipendijske politike. Na Mladinskem svetu Slovenije je bilo delo drugačno, saj smo se kot krovna nacionalna mladinska organizacija ukvarjali z mladimi na splošno, njihovimi pravicami ter urejanje področja izobraževanja, zaposlovanja, stanovanjske problematike, zdravja, mladinskega organiziranja kot takega itd.

Zagotovo je za mlade ključno kakovostna platforma za doseganje popolne stopnje avtonomije tj. da imajo mladi možnost kakovostnega izobraževanja oz. usposabljanja za čim hitrejši vstop na trg delovne sile, da čim hitreje rešijo prvo stanovanjsko vprašanje in si ustvarijo pogoje za  kakovostno življenje.

IMG_9509

Kamal Izidor Shaker

Menite, da mladi (dovolj) zaupajo političnim odločevalcem in ostalim funkcionarjem oziroma kje vidite prostor za nadgradnjo tega zaupanja?

Gre za zanimivo vprašanje, ki bi ga morali zastaviti mladim. Menim, da je zaupanja v politiko v Slovenijo premalo, saj se je na podlagi preteklih praks in izvajanj to zaupanje, na splošno, precej skrhalo. Pa vendar sem po naravi optimist in verjamem, da se zaupanje počasi vzpostavlja nazaj. V stranki SMC, katere član sem, si zelo prizadevamo za konstanten dialog z ključnimi organizacijami ter tudi za pripravo ukrepov na nacionalni in tudi EU ravni.

Kako vidite neformalno izobraževanje, se vam zdi, da se organizacijam, ki se ukvarjajo z neformalnim izobraževanjem, namenja dovolj sredstev?

Sredstev nikoli ni dovolj. Vem pa, da je bilo v preteklosti organizacijam, ki jih omenjate namenjenih kar nekaj nacionalnih in EU sredstev. Tudi v prihodnji finančni perspektivi so zagotovljena sredstva za nevladne organizacije, predvsem za tiste, ki se ukvarjajo z neformalnim izobraževanjem. Pomembno se mi zdi izpostaviti, da glavni financer neformalnega izobraževanja – Urad RS za mladino – tudi v prihodnostih ostaja na enakem znesku za financiranje aktivnosti mladinskih in nevladnih organizacij.

IMG_9579

Kamal Izidor Shaker

Verjamete v prepričanje, da kompetence, pridobljene s področja neformalnega izobraževanja lahko pomagajo mladim pri prvi zaposlitvi? Kako doseči, da vrednost tega znanja formuliramo in implementiramo?

Da. Sem velik zagovornik tovrstne trditve, saj navsezadnje tudi sam izhajam iz mladinskih organizacij. Formaliziranje neformalnega bi samo sebe zanikalo, zato mislim, da lahko pridobljena (neformalna) znanja le dokažemo v praksi.

Kje vidite osnovo aktivnega državljanstva in participacije mladih?

Obisk volitev na volilno nedeljo. 🙂

Kaj menite o nacionalni poklicni kvalifikaciji mladinski delavec/mladinska delavka?

Menim, da je to potrebno in daje dodano vrednost mladinskemu delu.

IMG_9506

Kamal Izidor Shaker

Za nami je že šesti regijski dogodek, ki ga na pobudo Urada RS za mladino organizira Mladinski svet Slovenije, v sodelovanju z Mrežo MaMa in agencijo Movit, na katerem se predstavniki vlade in drugi politični odločevalci, “usedejo za mizo” skupaj z mladimi in jim prisluhnejo ter poskušajo najti kakšno rešitev. Kaj menite o ciklu teh dogodkov in kje v tem vidite dodano vrednost?

Zelo pozdravljam tovrstno obliko strukturiranega dialoga. Dodana vrednost je predvsem v tem, da se mladi srečajo s politiki in lahko z njimi vzpostavijo stik, podajo predloge. Tako se mladi hitreje znebijo občutka, da smo politiki nedostopni in samo “tisti s televizije, ki se samo kregajo med sabo.” Na ta način se tudi vzpostavlja prej omenjeno zaupanje javnosti ter kakovosten dialog, ki prispeva k nadaljnjem razvoju naše skupnosti.

Vir: uredništvo mlad.si

Foto: David Lotrič

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Intervjuji

Sorodni članki

Avtorji