1. Regijski dogodek – Brežice Izbrana tema: brezposelnost oziroma povečanje zaposljivosti skozi izobraževanje.

09 Sep2015
2,478

BREŽICE – Na pobudo Urada Republike Slovenije za mladino in v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije, Mladinsko mrežo MaMa in Zavodom Movit ter ZPTM Brežice, kot regijskim koordinatorjem, poteka prvi regijski dogodek mladinskega sektorja spodnjeposavke regijev Brežicah!

Dogodek poteka v prostorih MC Brežice. Dnevni red prvega regijskega dogodka je objavljen tukaj. Gostje dogodka: Irena Pirc, Brigita Vončina in dr. Maja Makovec Brenčič.

V plenarnem delu so bili izpostavljeni primeri dobrih praks v regiji – dobro delujoče MC, sodelovanje z Občino Brežice, kjer so organizacije izpostavile tudi povezovanje z mladimi v formalnem izobraževanju, Romi, migranti ter ostalimi akterji znotraj lokalnega okolja. V delu, kjer se je odvil proces strukturiranega dialoga pa so se mladi skupaj z odločevalci dotaknili teme brezposelnosti oziroma povečanja zaposljivosti skozi izobraževanje. Govorili so o poklicih, ki delujejo po principu učinkovitosti, ali so ti poklici pri mladih res nepriljubljeni ter zakaj ter kako povezati formalno in neformalno izobraževanje ter mlade gospodarstvo in izobraževalne institucije. Vpršali so se tudi sli so mladi samoiniciativni, podjetni in ambiciozni, za kakšne poklice se odločajo in s kakšnimi razlogi.

Strukturirani pogovor glede aktualnih tem na temo mladih v regiji

COdIXSOUcAAOOJt

Regijski dogodek v Brežicah

Pri strukturiranem pogovoru glede aktualnih tem na temo mladih se je udeležencem regijskega dogodka v Brežicah, pridružila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič. Na začetku je izrazila veselje, da so se vsi skupaj zbrali na tem dogodku in pozdravila pobudo regijskih dogodkov, ki omogočajo dialog med mladimi in povezovanje znotraj regije med različnimi akterji, od spodaj navzgor, kjer se snujejo najpomembnejše ideje za večjo učinkovitost mladinskega delovanja in vključevanja mladih v različne strukture. Verjame v medgeneracijski duhpovezovanje in sodelovanje. Izzivom na področju zaposlovanja in zaposljivosti je potrebno stopiti naproti skupaj pravi in dodaja, da se zaposljivost gradi na izobraževanju in pridobivanju kompetenc, ki jih mladi pridobijo ob formalnem izobraževanju. Ministrica je poudarila pomen opolnomočenja mladih, ustvarjalnosti in kreativnosti. V okviru vlade verjame, da se bodo tudi drugi ministri ali politični odločevalci udeležili regijskih dogodkov, ki se bližajo. Kot je poudarila ministrica “Neformalno izobraževanje pomembno prispeva k opolnomočenju posameznika, da lažje vstopa na trg dela.” Ministrica je izpostavila, da se z neformalnim učenjem, ki ga mladi pridobijo v času formalnega izobraževanja in tudi kasneje poveča zaposljivost posameznika. “Mladi pridobijo mnoge izkušnje, zlasti v organizacijskem, komunikacijskem, medkulturnem razumevanju in kompetencah“, pravi ministrica in po njenem mnenju je potrebno to izkoristiti.  Glede vprašanja direktorja Mladinskega centra Krško Mitje Valentinca o vrednotenju neformalnega izobraževanja in njene vizije sodelovanja formalnega in neformalnega izobraževanja je ministrica povedala, da neformalno izobraževanje vidi kot pomembno spodbudo in obštudijsko dejavnost in posledično izpostavila pomembnost znanj in spretnosti, ki jih v okviru neformalnih izobraževanj prejmejo mladi. Na vprašanje o realizaciji programa pripravništev pa je odgovorila, da bodo še to jesen pričeli s projektom vajeništva in v šolstvu bo razpisanih 300 pripravništev. Prav tako se je skupaj z udeleženci posveta dotaknila aktualne teme povezovanja gospodarstva z izobraževanjem. Gre za vse bolj pomembna tema, ki terja dolgoročne in sistematične pristope, pri čemer že iščejo skupne rešitve z delodajalci ter snujejo podporna okolja za povezovanje. Kljub temu pa že obstajajo mehanizmi skupnega projektnega in pogodbenega sodelovanja.

“Iščite generične kompetence, ne poklicev,” pravi direktor Urada RS za mladino, mag. Peter Debeljak

COdHc89WoAAuzQE

Strukturiran dialog

Direktor Urada RS za mladino mag. Peter Debeljak je izrazil veselje in podporo okolju, ki je kakor pravi, kot maternica razvoja mladinskega dela in mladinske politike v slovenskem prostoru. Vesel je, da se je že prvega regijskega dogodka udeležilo veliko mladih. “Evropska unija se srečuje z izzivi kako mlade spodbuditi in povezati v delu politike in političnih odločevalcev,” pravi in poudarja, da je pomembno, da mladi to slišijo in da tudi tako politika oziroma ministrstva vključujejo mlade v različne oblike družbene participacije. Lokalna raven, kot pravi, je izredno pomembna, saj le ta ustvarja pravo kritično maso in tam se morajo organizacije za mlade in mladi povezati in podati predloga za oblikovanje lokalne politike. In kot pravi so tudi regijski dogodki namenjeni temu, “da vsaj enkrat na leto spodbudimo mlade, da naredimo korak naprej tudi na lokalni ravni.

Irena Pirc, direktorica območne službe Sevnica je povedala, da je bilo v preteklosti opravljenih res veliko programov na področju zaposlovanja, s čimer nadaljujejo, dodala pa je tudi, da mladi relativno hitro najdejo zaposlitev.

COclxZYWcAA1pgf

Regijski dogodek v Brežicah

Mladi so se na dogodku zanimali za mobilnost in pritegnilo jih je mladinsko delo, predvsem pa so se mladi navdušili nad primeri dobrih praks. Na vprašanje kaj je večja težava brezposelnost ali nezaposljivost mladi pravijo, da je večji problem nezaposljivost. A nezaposljivost nastane takrat, ko o tem pričnete razmišljati.

Kot je dejal predsednik Mladinskega sveta Slovenije, Tin Kampl gre velika zahvala za prvi regijski dogodek ravno MC Brežice, kot tudi vsem ostalim partnerjem. Pomembno je, kot pravi “ustvarjanje vsebin od spodaj navzgor“, da mladinski delavci in organizacije tako stopijo v kontakt z mladimi in “glede na želje, potrebe, vizije in predloge skupaj ustvarjamo mladinsko politiko.” Tako bomo prišli, kot pravi, do prepoznavnosti mladinskega sektorja in posledičnega vključevanja vseh deležnikov in odločevalcev.

Maja Hostnik, direktorica Mladinske mreže MaMa je povedala, da so izredno veseli, da so se povezali z ostalimi nacionalnimi akterji in pristopili k projektu “saj vključujemo 44 mladinskih centrov iz vse Slovenije, ki so vsakodnevno v stiku z mladimi – neorganizirano mladino in tako verjamem, da bomo skupaj oblikovali dobre predloge in si postavili izzive do odločevalcev in ostalih deležnikov.” 

Elizabeta Lakosil iz Nacionalne agencije programa MLADI V AKCIJI je izpostavila pomembnost obiska različnih regij v Sloveniji. Poudarila je tudi pomembnost dobre prakse evropskega portala za mladino. “Mladinski centri in ostale organizacije so dobri prijavitelj na programe in veseli smo, da bomo lahko sproti z mladimi reševali izzive, odpirali nova vprašanja in kreirali nove projekte,” je dodala.

Primeri dobrih praks

MC Brežice

mc-hostel-brezice-brezice-38027_clientHome

MC Brežice

ZPTM Brežice je ustanovila Občina Brežice in deluje v 3 enotah: podjetništvo, turizem in mladina. Ko so se mladi v Brežicah družili in povezovali so pred več kot 15 leti, prišli na idejo nastanka MC Brežice. Leta 1999 je tako ustanovljen Mladinski center Brežice. Na začetku in v prvi razvojnih letih je center deloval predvsem na področju neformalnega izobraževanja, prelomno točko pa doživel leta 2010 z novimi kapacitetami hostla širitvijo dejavnosti in poslanstva. Zakaj sploh vse te prireditve, koncerti, razstave, aktivna participacija in ostalo neformalno izobraževanje?  Pomembno je koristiti prostore s strani druhi orhanizacij, povezovati mlade, aktivno preživljati počitnice, itd. MC Brežice je mladinskimi centri vseh 47 držav članic Sveta Evrope postal prvi center, ki se mu je dodelil Znak kakovosti Sveta Evrope za mladinske centre. To pomeni, da skupaj z Evropskima centroma Strasbourg in Budimpešta gosti večino evropskih neformalnih izobraževanj, srečanj ter večdnevnih mladinskih aktivnosti.

Vintage Vila – v duhu nostalgije

1085

Vintage vila; vir: discoverbrezice.com

Spregovorila je tudi Andreja Petrovič, pedagoginja, ki je predstavila Vintage Vilo, ki predstavlja umik od mestnega vrveža in vsakodnevnega tempa življenja. Svoje otroštvo je preživela pri starih starših, kjer je rada pomagala pri gospodinjskih opravilih, v kuhinji in na vrtu. Njen dedek pa je bil tesar, kar je pripeljajo do njene pomoči tudi v njegovi delavnici. Po smrti obeh starih staršev pa je bila hiša prazna in je samevala, zato se je odločila, da bo v hišo naselila življenje in tako poskrbela, da bo zapuščina starih staršev živela naprej. Poimenovala jo je Vintage Villa, saj lahko dejansko ljudje tam potujejo nazaj v čas. Želi si namreč, da bi vsak obiskovalec začutil to posebno energijo starih staršev, ki se širi po celi hiši. Vsem tistim, ki si želijo pravega potovanja v preteklost in “vintage” oddiha tako ponuja sobe za najem in prostore za najem ob zabavah ali porokah. Gre za odličen primer drznosti, poguma, vztrajnosti, kreativnosti in unikatnosti. Ko nekdo izhaja iz osebne zgodbe in uspe. Gre za neko obliko alternativnega turizma s ponudbo zabav, delavnic in druženj za vse generacije. Dodana vrednost je tudi v spodbujanju uporabe javnega prevoza (recimo iz LJ v Brežice z vlakom).

Društvo Knof

Mladi lahko z dobro voljo svoje podjetniške izzive udejanjijo!

logo-red

Društvo Knof

KNOF je podjetna skupnost ljudi iz Posavja, ki verjamejo v podjetništvo z okoljskim, družbenim ali zdravstvenim učinkom, lokalno samooskrbo na vseh nivojih in vključevanje ranljivih ciljnih skupin. Gre za skupino tako mladih, kot bolj starejših v luči povezovanja in sodelovanja. Deluje socialni inkubator Posavja, ki predstavlja prvo fazo podpore za izoblikovanje lastne podjetniške ideje in preboj na trgu. Nudi skoraj vse kar posameznik ali ekipa potrebuje za zagon posla, od individualnih svetovanj, delavnic, predavanj, ekskurzij in mentoriranja za razvoj ideje. Spoštujejo načela sodelovanja, so-dela in zadružništva, ki odgovarja sodobnimi potrebam podjetništva z učinkom. Danes v  KNOF skupnosti, ki je druga faza podpore, posluje 7 Podjetnih centrov, 1 ideja pa se je preoblikovala v s.p.

Društvo za trajnostni razvoj Terra Vera  

prenos

Društvo za trajnostni razvoj Terra Vera

Društvo za trajnostni razvoj Terra Vera je nastalo kot pobuda družbeno kritične skupine mladih, ki v času globalne krize čutijo potrebo po ustvarjanju možnosti za medčloveško solidarnost, povezovanje, skrb za okolje in etično ekonomijo. Naklonjeni so razvoju človeških potencialov na področju sonaravnega gospodarjenja na podeželju, socialnemu vključevanju pripadnikov ranljivih skupin (še posebej mladih brezposelnih, itd.). Pri njih delujeta tudi dve prostovoljki iz Portugalske in Italije. Mladim ponujajo mladinske izmenjave na temo trajnostnega razvoja s poudarkom na hrani in aktivnem državljanstvu. Svojo vizijo raziskovanja, terenskega delovanja, izobraževanja in osveščanja od spodaj navzgor‘ delijo z vsemi organizatorji prvega regijskega dogodka.

 Društvo zaveznikov mehkega pristanka

delavnica-650x320

Utrinek iz mladinske filmske delavnice

Društvo zaveznikov mehkega pristanka je ustanovila skupina mladih leta 1995 kot odziv na pomanjkanje kulturnega dogajanja za mlade in splošno neobčutljivost za stisko drugih. Doslej so uspešno izpeljali preko 200 projektov s področij mladinske kulture, sodobnih umetnosti, neformalnega izobraževanja, ekologije, sociale in humanitarnih dejavnosti. Njihov namen je predvsem angažiranje mladih na splošno skozi kulturo in aktivacija mladih v politični obliki. V času poletnih počitnic so v društvu organizirali mladinsko filmsko delavnico, kar je bila odlična priložnost za povezovanje, sodelovanje in delo v skupini. Namen delavnice je bilo medijsko opismenjevanje mladih in seznanitev z različnimi procesi in tehniko potrebno za snemanja filma. Letos so filmi iz zimske delavnice sodelovali tudi na festivalu Zoom in Antropo Youth v Ljubljani. Filmi, ki nastajajo na teh mladinskih delavnicah, se v večji meri dotikajo tem, ki so zanimive avtorjem te starostne skupine. Tako so tudi na tej delavnici nastali filmi s tematiko prijateljstva, odraščanja, težav s starši.

Po zaključku dogodka je Mladinski center Brežice pripravil še pogostitev in otovorili smo fotografsko razstavo aktivnosti mladinskih organizacij iz regije. Ker pa v mladinskih centrih ne gre brez glasbe in ker se mladi izražajo tudi skozi glasbo, so ob otovoritvi razstave organizirali koncert dveh mladih glasbenikov iz Brežic.

Vir in foto: uredništvo mlad.si

 

 

 

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Članki Nacionalno Regijski dogodki

Sorodni članki

Avtorji