Na Oratoriju je odmor eden najpomembnejših vzgojnih momentov

29 Apr2015
1,184

tilen_25Intervju s koordinatorjem oratorijskih usposabljanj o posebnostih oratorija, letošnji tematiki in obliki usposabljanj mladih prostovoljcev, ki jih izvaja Oratorij Slovenija.
Poletje ni le čas počitnic, ampak za mnoge velik delež slovenskih mladih in otrok tudi čas Oratorija. Gre za počitniški vzgojno-izobraževalni program, ki ga koordinirata Oratorij Slovenija in Združenje animatorjev Oratorija, izvajajo pa lokalne ekipe mladih prostovoljcev po mnogih krajih po Sloveniji. V času, ko se mnogi med njimi že pospešeno pripravljajo na ta projekt, sem se pogovarjala s Tilnom Mlakarjem, ki je pri Oratoriju Slovenija zadolžen za koordinacijo oratorijskih usposabljanj.

Kaj bi izpostavil kot posebnost Oratorija v primerjavi z drugimi mladinskimi projekti?
Kot največjo posebnost Oratorija bi izpostavil dejstvo, da mlade prostovoljce, ki jih imenujemo animatorji, aktivno vključuje v vzgojno delo z otroki. Mladi sami organizirajo počitniški teden za otroke, pri čemer pridobivajo mnogovrsten nabor kompetenc, od pedagoških in organizacijskih do tistih s področja odnosov in timskega dela. Mladi se v tem projektu torej ne ukvarjajo sami s sabo, ampak se aktivno integrirajo v družbo z družbeno koristnim pedagoškim delom. Hkrati na ta način s projektom pozitivno ne vplivamo le na mlade, temveč tudi na otroke, zato je doseg projekta še širši.
Kot drugo posebnost pa velja omeniti dejstvo, da ima Oratorij v ozadju jasno določeno pedagoško vizijo in metodo, to je preventivni vzgojni sistem Janeza Boska.

Kaj pa odlikuje ta vzgojni sistem?
Težko ga je opisati z nekaj besedami. Je pa na primer ena izmed temeljnih značilnosti ta, da ima velik poudarek na t. i. asistenci. Le-ta pomeni, da animator oz. vzgojitelj do objektov vzgoje goji prijateljsko voditeljski odnos in je z njimi skozi vse trenutke dneva. Odmor in sproščena igra na ta način postane eden najpomembnejših vzgojnih momentov. Otroci oz. mladi tako v vmesnem času med programom niso prepuščeni sami sebi, ampak jih vzgojitelj s svojim zgledom, sproščenim prijateljskim odnosom in animiranjem preventivno usmerja h konstruktivnim dejavnostim.

Oratorij na nacionalni ravni vsako leto usmerja oratorijski priročnik, ki izpostavlja določeno temo oz. zgodbo. Katera je letošnja?
Res je, vsako leto izberemo eno zgodbo, ki jo mladi za otroke tudi dramsko uprizorijo in usmerja vsebino programa. Letos smo za osrednjo figuro vzeli resnično zgodbo Dominika Savia, mladega fanta, ki je živel v 19. stoletju, v času nastanka Oratorija. Še več, bil je eden prvih mladih, ki so prišli k Janezu Bosku v njegov Oratorij. Na nek način se zato z njegovo zgodbo poglabljamo tudi v korenine Oratorija. Dominik je sicer zaradi nenadne bolezni umrl zelo mlad, pri 15-ih letih, vendar je bil že v takšni mladosti s svojo dobroto in požrtvovalnostjo velik zgled svojim vrstnikom. Tako velik, da ga je celo Katoliška cerkev razglasila za svetnika.

Ste voditelj oratorijskih usposabljanj. Kaj točno obsegajo, kako potekajo in kdo jih izvaja?
Na področju usposabljanj mladih za delo animatorjev obstaja že nekaj drugih splošnejših ponudb, zato smo se pri oratorijskih usposabljanjih usmerili na vsebine, ki so specifično oratorijske. Izvaja jih ekipa oratorijskih trenerjev, ki so za to usposobljeni, in sicer na treh stopnjah: za animatorje – pripravnike, animatorje in voditelje.
Prvi dve stopnji se izvajata v obliki peturnih delavnic, ki jih trenerski par izvede v kraju, kjer se lokalni oratorij izvaja, za lokalno animatorsko skupino. V aprilu smo izvedli že štiri. Za stopnjo animatorjev lahko animatorska skupina izbere dva od osmih vsebinskih sklopov, odvisno od tega, kje čuti največ potrebe po dodatnem znanju in teoretični osnovi.
Usposabljanje za voditelje se izvaja v enem vikend programu in je v prvi vrsti zamišljeno kot podpora voditeljem, ki svojo funkcijo začenjajo. Daje jim nekaj temeljnih kompetenc vodenja, hkrati pa usmerja njihov pogled od osredotočenosti na otroke k osredotočenosti na mlade, animatorje. Ponujamo pa tudi dodatno usposabljanje za voditelje, namenjeno tistim z več izkušnjami, ki se izvaja glede na potrebe in povpraševanje.

Omenili ste ločitev na animatorje in voditelje. Kaj je bistvena lastnost oratorijskega voditelja, ki ga razlikuje od ostalih animatorjev v skupini?
Za večino voditeljev, ki imajo že večletne izkušnje animiranja na Oratoriju, je prehod v vodenje nekaj naravnega. Kot sem že omenil, se mora najpomembnejša razlika zgoditi v njihovi miselnosti in prioritetah: če so prva animatorjeva skrb otroci in določen del programa, za katerega je zadolžen, mora imeti voditelj pred očmi predvsem animatorsko skupino in njeno vzgojno pot ter seveda celoten oratorijski program.

In za konec še nekaj statistike: koliko mladih prostovoljcev pričakujete, da bo letos aktivnih na lokalnih oratorijih?
Število lokalnih oratorijev se vsako leto povečuje. Trenutno smo že med 250 in 300 oratoriji na vseh koncih Slovenije. Seveda se med seboj po številu prostovoljcev in otrok zelo razlikujejo. Najmanjših oratorijev se udeleži 10 ali 15 otrok, največjih pa tudi med 200 in 300. Glede na podatke iz lanskega leta pričakujemo, da bo letos na oratorijih udeleženih več kot 17.000 otrok, mladih prostovoljcev, ki bodo vključeni v animatorsko delo, pa več kot 5.000. S tem se po množičnosti uvrščamo v sam vrh slovenskih mladinskih prostovoljskih projektov.

Vir: Blažka Merkac, Zavod Salesianum

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Intervjuji

Sorodni članki

Avtorji