Anketa o neformalnem izobraževanju

29 Apr2015
1,523

Neformalno izobraževanje se večinoma odvija izven formalnih institucij izobraževanja, za katerega je značilno, da ne vodi nujno do formalno priznanih rezultatov, je bolj fleksibilno in prilagojeno željam in potrebam udeležencev. Metode neformalnega izobraževanja so bolj sproščene in raznolike, odnosi med učitelji in učenci pa nehierarhični in interaktivni. Neformalno pridobivanje znanj mlade na neobvezujoč način pripelje do novih veščin in kompetenc, ki jih lahko kasneje uporabijo pri iskanju zaposlitve. Takšna oblika izobraževanja je v večini domena nevladnih organizacij in mladinskih centrov. O pomenu in izkušnjah z neformalnim izobraževanju smo povprašali mlade. Zanimale so nas njihove izkušnje z neformalnim pridobivanjem veščin, kako pomembno se jim zdi neformalno izobraževanje in kako je le to vplivalo na izbiro njihovega poklicnega udejstvovanja.

 

Dejan Smuk, Mladinski center Trbovlje

 

»Menim, da je neformalno izobraževanje zelo pomembno, saj mladim nudi pridobivanje novih znanj, ki pripomorejo k osebni rasni in pridobivanju kompetenc, pomembnih pri iskanju zaposlitve. Moje izkušnje z neformalnim izobraževanjem so povezane s prostovoljstvom v okviru mladinskega dela. Kot prostovoljec sem dobil priložnost, da sem se preizkusil in dokazal na določenem delovnem mestu. V prihodnje bi se želel vključiti v prostovoljna dela, ki si povezana z umetnostjo in kreativnostjo«.

Maja Majcen, Zavod Mladi zmaji

 

»Neformalno izobraževanje se mi zdi zelo pomembno in nujno za ohranjanje poklicne vitalnosti. Z njim imam precej izkušenj,predvsem z vidika uporabnice. S pomočjo neformalnega izobraževanje si nabiram izkušnje na področju mladinskega trenerstva. Že v otroštvu in najstniških letih sem obiskovala prostočasne aktivnosti, kar je vodilo tudi v željo po delu z mladimi. Takrat je mogoče to potekalo bolj kot usmeritev s strani staršev, danes pa se sama odločam, kaj bom izbrala. Zanima me delo z mediji, podjetništvo, usposabljanje mladinskih delavcev in na teh področjih se želim v prihodnje tudi izpopolniti.«

Alenka Blazinšek, Zavod Nefiks

 

»Neformalno izpopolnjevanje je zelo pomembno, saj omogoča učenje tistega, česar formalno izobraževanje ne ponuja, sledi potrebam uporabnikom in omogoča ustrezno metodologijo za pridobivanje novih znanj. Glede na to, da prihajam z Zavoda Nefiks imam z neformalnim izobraževanjem veliko izkušenj, tako kot organizatorka, kakor tudi kot uporabnica. Neformalno pridobljeno znanje je potrebno ustrezno ovrednotiti. Neformalno izobraževanje je vplivalo tudi na mojo poklicno pot. Sama se zelo pogosto udeležujem neformalnega izobraževanje.»

 

Lea Simončič, posameznica

 »Menim, da je pomen neformalnega izobraževanja danes zelo velik, saj je po mojih izkušnjah pri iskanju zaposlitve (tudi za študentsko delo) velikokrat potrebno imeti različne izkušnje, spretnosti in sposobnosti, ki smo jih seveda pridobili izven študija. Sama še nisem zaposlena, zato ne morem reči kakšen vpliv ima neformalno zaposlovanje na mojo karierno pot. Vendar menim, da bo to vplivalo na odločitev in zadovoljstvo mojega bodočega delodajalca. Sama se udeležujem različnih izobraževanje, predvsem tistih, ki so povezana s fotografijo.«

 

Lucija Čevnik, Javni zavod Spotur Slovenj Gradec

 »Izkušenj z njim imam veliko, tako s svoje strani kot s strani mladih, ki so bili v ta proces izobraževanja vključeni. Neposredno neformalno izobraževanje na moje iskanje zaposlitve ni vplivalo, vsaj kar se tiče moje »prave« zaposlitve, so pa neformalna znanja vsekakor vplivala na delo, ki ga opravljam poleg svoje redne »službe«. Zanimajo me različna področja pridobivanja novih znanj, lani pa sem se sama vključila v dve izobraževanji. Se pa vsak dan srečujem z različnimi situacijami, ki mi prinašajo precej novih neformalnih znanj, kompetenc in izkušenj (potovanje, sodelovanje z novimi sodelavci, sodelovanje v novih odborih itd.).«

Aljaž Zupan, Zavod za kulturo, mladino in šport Litija

 

»Z neformalnim izobraževanjem imam dolgoletne izkušnje, ki segajo v leto 1994. Od tega leta dalje se redno srečujem z njim in mirno lahko trdim, da mi je osebno dalo precej več kot formalni izobraževalni sistem. Konkretno izkušnje izhajajo iz udeležbe, kasneje pa tudi priprave in izvajanja mladinskih, družinskih in študentskih planinskih taborov. Znanje sem pridobival pri sodelovanju in vodenju študentskega Kluba, nadaljeval sem s profesionalnim dela v mladinskem centru. Prav tako sem kot udeleženec, organizator in trener sodeloval v več mednarodnih aktivnostih v okviru programa Mladi v akciji in Erasmus+. Nedavno smo z namenom nadaljnjega udejstvovanja na področju mladinskega dela s prijatelji ustanovili tudi društvo Lojtra, društvo za osebni in poklicni razvoj mladih. Neformalno izobraževanje je imelo odločilno vlogo tudi pri izbiri moje poklicne poti. Iz študentskega dela na študentskem Klubu, kjer je bilo neformalno izobraževanje sestavni del programa, sem se zaposlil na Javnem zavodu za kulturo, mladino in šport Litija. Ugotavljam, da je neformalno izobraževanje tisto področje, kjer želim delovati tudi v prihodnje. Koncepti in metode uporabljene znotraj neformalnega učenja nagovarjajo osebo kot posameznika, kot potencial, ki se bo razvil v tisto kar je, oz. bo stopal po poti kjer bo samostojno preizkušal različne rešitve. Kot takšno neformalno izobraževanje nujno vpliva na mnogo odločitev, še posebej na tiste o poklicnem udejstvovanju. Predvsem bi se želel vključiti v učenje učenja in v facilitiranje neformalnega izobraževanja. Menim, da je kot učni proces (tako za facilitatorja/trenerja kot za udeleženca) neformalno izobraževanje odlična priložnost za spoznavanje samega sebe, ter osebno in poklicno rast. Lansko leto sem se udeležil več aktivnosti (v okviru lokalnega študentskega Kluba, mladinskega centra, Planinskega društva, Društva Lojtra, programa Erasmus+, Zveze študentskih klubov Slovenije).«

 

 

Vir: Uredništvo mlad.si

Foto: arhiv Mreža MaMa

Natisni stran Natisni stran

Kategorije Ankete

Sorodni članki

Avtorji